Історія риторики: виникнення, розвиток і світанок античної та російської риторики

Риторика в перекладі з грецького слова «rhetorike» дослівно означає «ораторське мистецтво». Спочатку вона мала на увазі під собою пряме значення – вміння красиво говорити і висловлювати думки на публіці. Пізніше поняття риторики неодноразово видозмінювалася в залежності від періоду розвитку культури людства.

Зародження ріторскім мистецтва

Сучасне ораторське мистецтво зберегло в собі риси, яке визначило його в давнину. Ці корені потрібно шукати в античності, де взяла свій початок риторична наука. Мистецтво красномовства зародилося в Греції в V-IV столітті до н. е., на місці сучасної Сицилії. Цей період припав на розквіт Афінської демократії. Важливу роль в життєдіяльності держави стали грати Народні збори і суд, Рада п’ятисот: вершаться суди, публічно вирішуються питання політики. Вільному громадянину потрібно красномовство, щоб вести справи, будувати кар’єру, відстоювати права.

Риторика в стародавній Греції як наука виникла приблизно в 460 році до н. е., її формування в цей час пов’язано з софістами:

 • Коракс (467 рік до н. Е.) – політичний оратор, став першим автором трактату з риторики і засновником школи, вчила мистецтву красномовства.
 • Тісій (480 рік до н. Е.) – засновник античної риторики, написав і видав роботу по мистецтву переконання, першим ввів структуру ораторської мови: що говорити спочатку і середині, як закінчити виступ.
 • Протагор (481-411 рік до н. Е.) – набув популярності в результаті своєї викладацької роботи, мандрував по світу, ввів диалоговую форму спілкування, пропонуючи співрозмовникам захищати і відстоювати власні переконання.
 • Лисий (443 рік до н. Е.) – давньогрецький оратор, який заклав основи судового красномовства, створив своєрідний еталон стилю, якому слідували наступні покоління риторів.
 • Горгій (483 рік до н. Е.) – основоположник софістики, вчитель красномовства в Афінах, розробив прийоми для прикрашати мову, які прозвали «горгианские фігурами».

Ідеологія софістів мала ряд особливостей:

 • Головне – маніпуляція аудиторією.
 • Основа софісткой риторики – суперечка, словесне змагання, в якому один перемагає, а інший програє.
 • Софісти хто не шукає в суперечці істини, їм потрібна перемога, тому важливо не зміст промови, а її «зовнішня форма».

Не всі сучасники софістів поділяли це вчення, вважаючи прийоми останніх інтелектуальним шахрайством. Однак софісти допомогли риториці увійти в число обов’язкових наук для навчання громадян.

Сократ і Платон – відкривачі нових шляхів ораторського мистецтва

Сократ (народився приблизно в 470 році до н. Е.) Відомий протистоянням софістичних ідеалам риторики. Він вважав: софісти своєю витонченістю в доказах заплутують публіку. На думку філософа – головним пунктом справжнього красномовства має бути знаходження істини, а не майстерність говорить, здатного переконати слухачів у всьому що завгодно. Цю ідею пізніше виклав Платон (учень Сократа), яку можна прочитати в творі «Федр».

Сократ багато зробив для розвитку діалогової форми бесіди, його вчення весь час орієнтувалося на правильну побудову мови:

 • вступ;
 • виклад матеріалу;
 • докази сказаного;
 • висновки по темі (правдоподібні).

Сократ задавався філософськими проблемами про сенс існування людей. Він вважав: діалог ведуть не для забави та дозвільних справ, а щоб знайти істину. Риторика Сократа може розглядатися з позиції моральності.

Платон (427 рік до н. Е.) Наголошував на емоційне переконання виступаючого, вважаючи, що красномовство має торкатися найпотаємніші струни душі слухача. Він говорив, що у кожного оратора повинен бути власний шлях до знаходження істини, не потрібно спиратися на чужі думки і досвід.

Аристотель і його значення в становленні риторики як науки

Антична риторика не представляється без імені Аристотеля (384-322 рр. До н. Е.), Який розвинув і узагальнив все, що зуміли досягти оратори Греції. Він автор трактату «Риторика», який включив в себе 3 книги:

 • 1 – розповідає, яке місце займає риторика в системі античних наук, якими пологами промов вона представлена;
 • 2 – описує способи переконання слухачів;
 • 3 – вивчає проблематику стилю і побудови мови.

Філософ чітко відділяв художню літературу від риторики, першої він присвятив трактат «Поетика». Це вчення розбирає теорію драми. У першій частині філософ дає характеристику терміна «поетика». Тут можна читати, як він міркує про сутність мистецтва, вважаючи, що воно допомагає зрозуміти людям життя. У той час як Платон і Сократ не надавали риториці функції пізнавальності. «Поетика» підводить підсумок всім існуючим літературним теоріям. Праця написана простим і конкретним мовою. Трактат «Поетика» висловив теорію поезії Аристотеля, а в «Риториці» сформульована теорія художньої прози. Роботи «Поетика» і «Риторика» вплинули і на розвиток філософії.

Аристотель зумів завершити перетворення ораторського мистецтва в науку. Його вчення виділяє ланцюжок, яка згодом отримала розвиток в роботах інших дослідників:

 • 1 – відправник мовлення;
 • 2 – мова;
 • 3 – одержувач мови.

Аристотель вважав, що переконливість ритора безпосередньо залежить від його моральності. Але якість мови і настрій публіки теж мають значення. У своїх працях філософ аналізує типи слухачів, говорячи, що оратор повинен спиратися на їх індивідуальні особливості. Наприклад, при створенні майбутньої промови враховувати вік потенційної аудиторії. Аристотель виступав проти маніпуляцій людьми, метою оратора, навпаки, повинно стати спонукання слухачів до думки.

Кінцева мета розмови – це знайдений істина, вважав Аристотель. Але ні в якому разі не домагатися перемоги різними способами, набагато краще об’єднати зусилля, щоб досягти згоди. Аристотель став тією постаттю, чия діяльність мала вплив на подальше формування мистецтва ораторів. Саме антична риторика виробляє основні принципи науки.

Риторика Стародавнього Риму

Час еллінізму стало наступним етапом у розвитку риторики. Греція втратила незалежність, і домінуюче становище зайняв Рим. Однак римляни швидко засвоїли досягнення греків в області культури.

Красномовство римлян досягло розквіту в I столітті н. е., цей час, коли виросла роль судів і Народних зборів. Головною персоною в риториці цієї епохи стає Марк Туллій Цицерон (106-43 рр. До н. Е.). Це був майстерний оратор, який вважав красномовство головним знаряддям в руках держави. Тільки так можна впливати на маси людей. Вчення Цицерона викладено в написаних ним книгах:

 • «Про оратора»;
 • «Брут» або «Про знаменитих ораторів»;
 • «Оратор»;
 • «Про найкращому роді ораторів».

Марк Туллій вважав: політичний діяч чи громадський працівник зобов’язаний бути майстерним оратором. А щоб їм стати, слід багато читати і вчитися, мати задатками актора і мати хорошу пам’ять. Ритор продовжував розробку грецького класичного ідеалу, як потрібно будувати мова:

 • В першу чергу оратору слід знайти що сказати.
 • Друге – розкласти матеріал в строгому порядку.
 • Наділити в словесну форму.
 • Обов’язково запам’ятати матеріал.
 • Виголосити промову.

У міру того як зростала могутність Риму, змінювалася і суть риторики. Вона сприймалася не як вміння хорошого переконання, а як наука красиво викладати думки. Такий підхід був близький ще одному римському ритору – Марку Фабію Квинтилиану (36-100 рр. Н. Е.). Він створив першу державну школу риторики і написав ряд трактатів по цій науці. Його творчість стала завершальним періодом римського риторичного мистецтва.

Риторика древнього світу відігравала важливу роль в житті римського суспільства. Вона була засобом публічного спілкування, її викладали в школах дітям як обов’язкову дисципліну. Але наступний криза імперії Риму відбився на красномовстві – воно ставало формальним і незмістовними.

Розвиток риторики в середні віки і епоху Відродження

В кінці V століття Рим упав, встановився феодальний лад, і риторика стала змінюватися. На перші позиції виходить красномовство церковне. Воно їхня позиція видається повчального характеру. Риторична наука в Середні століття має ряд характеристик:

 • потреба в мистецтві оратора знижується;
 • риторика потрібна не всім, її потребують священнослужителі і вчені;
 • втрата багатьох традицій античної риторики, хоча використовуються деякі напрацювання (зокрема, латинь);
 • служить в якості прикраси виступів політиків і промов проповідників.

В середні віки риторика набуває здатності впливати на психічний свідомість людини. Якщо проповідник володів такою якістю – його риторську майстерність було на висоті. На ниві сповідницької красномовства дорослих відомі всьому світу оратори богослови: Василь Великий, Григорій Богослов, Іоанн Златоуст, Фома Аквінський.

В XI-XII століттях з’являються середньовічні університети, і формується університетську мистецтво красномовства. Але воно все ще сильно залежить від церкви.

Новий підйом інтересу до риторики відзначається в епоху Відродження, в цей час відбуваються значні культурні зміни. Виникла зацікавленість в античності, християнство перестає бути провідною ідеологією. З розвитком економіки відроджується торгове красномовство, набирає популярність парламентська і судове ораторство.

Риторика ренесансу характеризується відходом від латині старих підручників, все частіше звучать ідеї шукати нові можливості в рідному національно мовою. Мистецтво ораторів зближується з художньою літературою. Це період виникнення перших книг з риторики, можливість читати на національних мовах. Серед них:

 • «Сад красномовства» – Генрі Пічем.
 • «Мистецтво поезії» – Ніколя Буало.
 • «Мистецтво англійської поезії» – Джордж Путтенхем.

Епоха Ренесансу дала поштовх до появи нових галузей в красномовстві, такі як риторика бесіди в світському суспільстві або риторика портрета. Прикладом для наслідування стає майстерний оратор, письменник і філософ античності Цицерон. Кращі уми цього часу вважають, що вчення мови є неодмінною умовою для рівностороннього розвитку і зростання особистості.

Історія риторики в російській культурі

Російська історія ріторства має глибоке коріння. У давнину на Русі був відсутній термін «риторика», але було поняття «красномовство». Воно виливалося в різні форми:

 • Красномовство політичне – потрібно було проявляти на народних зборах, віче або сходках старійшин.
 • Щоб надихнути війська перед битвами використовувалося військове красномовство.
 • Дипломатичне – договори між войовничими сторонами.
 • На бенкетах і тризнах народилося урочисте напрямок в мистецтві ораторів.

Після хрещення Русі зародилася дидактична риторика, що вилилася у вчення і настанови, частіше для молоді. До них зараховуються «Повчання Володимира Мономаха», «Житіє протопопа Авакума», «Житіє Сергія Радонезького». Помітний слід в історії давньоруського ріторства залишив письменник і проповідник Кирило Туровський. Його спадщина є зразком мистецтва ораторів, звернене до парафіян у вигляді настанов і проповідей.

Незважаючи на розвинену культуру красномовства, до XII століття на Русі не існувало навчальної літератури з риторики. Така праця з’явився тільки в 1620 році і включив в себе 2 книги: «Про винахід справ» і «Про красу слова». У творі представлено вчення про науку в цілому розглядається термін «ритор» і коло його «обов’язків».

Несумірний внесок у формування і становлення російської риторики вніс М. Ломоносов. Вчений написав два підручники, де описав історію риторики і проаналізував античне ораторське мистецтво. У риториці Ломоносова викладені вимоги і правила, якими повинен керуватися оратор. Роботу високо оцінили сучасники в XVIII столітті, її стали багато читати, пізніше вона стала основою для написання нових підручників.

Риторика в Росії в подальшому формувалася завдяки видатним вченим і педагогам, громадським діячам, серед яких:

 • Сперанський М.М. (1772-1839) – написав курс словесності (1792), в роботі викладені норми і правила мови для оратора.
 • Нікольський А.С. (1755-1834) – в своїх працях «Логіка і риторика” (1790) і «Підстави російської словесності» (1792) розглядає прозаїчну, ораторську і віршовану мова, кожної дає характеристику.
 • Ризький І.С. (1755-1811) – створив твір з 4 частин «Риторика», за цими творами велося вчення багатьох поколінь в університетах.

Перша половина XIX століття – розквіт російської риторики. Створюється безліч праць по науці, особливо великий внесок внесли праці відомих вчених А.Ф. Мерзлякова, Н.Ф. Кошанского, А.І.Галіча, К.П.Зеленского.

Друга половина XIX століття – період виникнення нової дисципліни «Теорія словесності», яка взяла деякі поняття і розділи риторики. Але сама риторика як самостійний предмет поступово втратилася до початку XX століття.

Розвиток російської риторики в XX столітті

У XX столітті теорію словесності замінює стилістика – наука про види і стилях мови. Кращими роботами в цій галузі філології визнані праці С.П. Обнорского, Л.П. Якубинского, П.А. Ларіна, В.В. Виноградова.

Роботи В.В. Виноградова внесли несумірний внесок у розвиток російської філологічної науки. Вчений-ритор займався поглибленим вивченням галузей науки про мову. Багато дисциплін своєю появою зобов’язані працям Виноградова. Завдяки йому народилася фразеологія, історія російської літературної мови, наука про мову художніх творів.

Одними із значущих книг Виноградова стали:

 • «Нариси з історії російської літературної мови XIII-XIX століть»;
 • “Російська мова”.

Виноградова називають класиком лінгвістики, він досліджував і проаналізував сотні лексичних і фразеологічних одиниць. Вчений вивчав історію слів і виразів, за результатами досліджень писав статті і нариси. На честь академіка Виноградова названа найбільша наукова школа сучасної русистики, до якої увійшли видатні російські та зарубіжні філологи.

Вчений спільно з іншими філологами працював над створенням «Тлумачного словника російської мови» за редакцією Д.М. Ушакова. В ході цієї роботи виходить стаття Виноградова, де він узагальнює попередній досвід зі створення словників даного типу. Для цього вченому доводилося читати і вивчати багато літератури починаючи з давньоруських азбуковников, закінчуючи словниками сучасників.

У праці Виноградова «Про художньо прозі» можна читати про долю і історії російської риторики. Він відзначав, що ораторська мова повинна стати «невідкладної темою російської філологічної науки». Але академіка не почули. Спроба відродити риторську мистецтво після революційних подій XX століття не вдалася. Але кроки в цьому напрямку робилися. Так, в 1918 році в місті Петрограді був створений Інститут живого слова, де розробляли теорії красномовства, писали статті по тематиці, проходило навчання лекторів. Але на початку 30-х років XX століття інститут увійшов до складу Інституту мовознавства і припинив існування.

Тоталітарний режим XX століття в Росії не потребував майстерності ораторів, саме слово «риторика» стало ототожнюватися з порожньою і помилкової промовою. Риторичні традиції перервалися на багато років. У 50-60 рр. вчених зацікавила проблематика культури мовлення.

Інтерес до ораторського мистецтва став проявлятися в 70 рр. XX століття, оскільки росли запити лекційної пропаганди. На початку 90 рр. в зв’язку з демократизацією суспільства і появою свободи слова риторика як наука знову відродилася. Сьогодні її вивчають в університетах, вона включена в програми гуманітарних класів шкіл та гімназій.

Знання історії та традицій ораторського мистецтва потрібні сучасній людині для вирішення комунікативних завдань і успішної самореалізації. Сьогодні риторика отримала друге дихання, її розробка ведеться в тісному зв’язку з лінгвістикою, логікою, філософією, соціологією, психологією та ще рядом наук. Цей напрямок одержав назву «неориторика».