Розмовний стиль мови: жанри, приклади, особливості

Розмовний стиль спілкування використовують в неофіційній обстановці. Він характерний для усного мовлення, але може виражатися письмово (текст записки, особистий щоденник, неофіційна листування). У процесі спілкування вживається простонародна лексика. Розмовний стиль активно супроводжується жестами та мімікою, також на нього впливає емоційність співрозмовників і обставини.

Особливості розмовного стилю

Основні ознаки розмовної мови:

 • Скорочення пропозицій до простих, і видалення деяких членів речення, якщо сенс висловлювання зрозумілий і без них. Приклад: я сумую за тобою – сумую за тобою.
 • Вживаються короткі, скорочені до одного слова словосполучення. Приклад подібного слова: декретну відпустку – декрет.
 • Вимова слова у спрощеній формі. Таке скорочує засіб вживається в просторічному, фамільярному спілкуванні. Приклад подібного слова: «щас» замість «зараз».

Мовні особливості розмовного стилю виражаються в спрощення висловлювань, засновані на спонтанності розмовної мови. Зв’язно і красиво говорити без підготовки вміють далеко не всі, а спонтанна мова передбачає певну розвиненість мовних здібностей.

Щоб уникнути появи незв’язаних за змістом частин, пауз, застережень, ненормативної лексики використовуються скорочення. Приклади роботи закону «економії коштів мови»: п’ятиповерховий будинок – п’ятиповерхівка, підсобне приміщення – підсобка.

 • Етикетні кліше. Набір фраз-шаблонів, що вживаються в повторюваних ситуаціях щоденного спілкування. Приклад: «Виходьте? Вітаю”.
 • Близький контакт людей, що спілкуються. Інформація передається вербально і невербально.
 • Експресивність або специфічна виразність висловлювань з вживанням знижених виразів (приклад: ішачити, рехнуться).
 • Буденність змісту.
 • Образність.

Мовні особливості розмовного стилю виражаються в специфічному вимові (приклад: наголос на неправильний стиль), лексичної різнорідності, морфології і синтаксисі. Повсякденний стиль не використовується для написання наукової літератури, при складанні документів.

Ознаки повсякденного стилю

Основні риси розмовного стилю:

 • невимушена, фамільярно форма спілкування;
 • оцінність;
 • емоційність;
 • непослідовність, з точки зору логіки;
 • уривчастість мови.

Найяскравіше розмовний стиль проявляється в усному мовленні в формі діалогу.

Ознаки, які визначають розмовний стиль – це ситуативність, неофіційність і природність комунікації. Сюди відносяться відсутність підготовчого обмірковування мови, які використовуються жести і міміка. Активно вживаються частки, слова-пропозиції, междометья, вступне слово, приєднувальні конструкції, повторення.

Повсякденний стиль має на увазі використання багатозначного слова, словотвір носить оціночний характер: використовуються суфікси уменьшительности або збільшувальне, зневаги, ласкательности.

Функції та мета повсякденного стилю

Основні функції розмовного стилю:

 • передача інформації;
 • спілкування;
 • вплив.

Мета, яку переслідує повсякденний стиль взаємодії між людьми – спілкування, взаємообмін враженнями і почуттями.

Аналіз розмовних жанрів

Характеристика розмовного стилю є більш вузьке поняття, ніж розмовна мова. У розмовній мові вживаються нелітературних складові (приклади: просторіччя, жаргональние слова, діалект). Розмовний стиль виражається мовними засобами.

Жанри розмовної мови характеризують взаємодію між людьми. До них відносяться:

 • Бесіда. Популярний жанр, являє собою спілкування для спілкування. Це обмін враженнями, емоціями, точками зору. Бесіді властива спокійна манера, це приємне проведення часу.
 • Розповідь. Монолог, присвячений якійсь події. Докладно висвітлюються всі сторони події, що сталася, виражається оцінка.
 • Суперечка. Тут кожен із співрозмовників захищає власний погляд. У розмовній мові, суперечці властива неофіційність відносин між сперечальниками і невимушеність спілкування.
 • Лист. Текст листа переслідує певну мету: повідомлення про події, передача почуттів, встановлення або збереження контакту, заклик до чого-небудь. Передбачається обов’язкове вживання формули етикету – вітання і прощання, подальше утримання тексту вільний. Це один з письмових жанрів розмовної мови, неофіційне епістолярна взаємодія. Теми подібних текстів змінюються довільно, використовуються неповні речення, експресивні висловлювання.
 • Записка. Відмітна риса жанру – стислість. Це маленький повсякденний текст, мета якого – повідомлення про те, що потрібно зробити, попередження, запрошення, жести ввічливості. Приклад тексту: «Скоро буду, не забудь купити молоко». Іноді текст записки подається у вигляді натяку на щось.
 • Щоденник. Жанр відрізняється від інших тим, що одержувач і автор є одним і тим же людиною. Текст щоденника є аналіз подій, що відбулися або власних відчуттів, творчість, сприяє вдосконаленню слова і самої особистості.

Аналіз розмовних жанрів сприяє розумінню стилю мовної поведінки, структури природної комунікації.

Функціональні стилі мовлення допомагають визначити різновид мови, що використовується в різних областях спілкування. Сфера взаємодії між людьми на побутовому рівні передбачає включені функції розмовного стилю висловлювань або текстів.