Розвиток процесів пам’яті в дошкільному віці – коротко

Дошкільний вік охоплює період від 4 до 6 років. У цей час практично всі пізнавальні процеси інтенсивно розвиваються, завдяки чому інтелектуальний розвиток дитини виходить на принципово новий рівень. Найбільш важливу роль при цьому починають грати мислення і сприйняття: дитина пізнає світ, що оточує його. Причому, робить це цілеспрямовано, виділяючи із загальної маси предмети і явища, які йому цікаві. Однак придбати значний досвід і зберегти засвоєний матеріал надовго йому допоможе пам’ять. Розглянемо розвиток різних видів пам’яті в дошкільному віці коротко.

Гарна пам’ять – один з найважливіших компонентів інтелектуального розвитку

Які відмінні риси пам’яті в дошкільному віці?

Відзначаючи особливості розвитку процесів пам’яті у дітей дошкільного віку, необхідно звернути увагу на наступне:

Перш за все, запам’ятовування дошкільника носить ще мимовільний характер.

Процеси пам’яті – класифікація

Через це дитина здатна «вловлювати» лише яскраві, помітні особливості предметів. Часто це призводить до того, що запам’ятовує несуттєві, другорядні ознаки, швидко забуваючи важливіше. Для того, щоб запам’ятовування відбувалося більш інтенсивно, сприймається інформація повинна мати певне емоційне забарвлення. А мета запам’ятовування повинна бути зрозуміла дитиною і сформульована дорослим в максимально доступній формі.

Показники розвитку дітей – як оцінювати

У дошкільному віці найбільш інтенсивно розвивається рухова пам’ять.

Ці особливості багато в чому пояснюють те, чому саме в цьому віці дитини найефективніше віддавати в спортивні секції і на танці. Запам’ятовуючи руху, дитина може виконувати їх послідовно, усвідомлено і контролюючи що відбувається з ним. Більш високий рівень розвитку цього виду пам’яті також дуже добре простежується і в ігровій діяльності: намагаючись дотримуватися встановлених правил, дитина стежить і за тим, щоб їх дотримувалися інші.

Завдяки розвитку пам’яті дітей багато дій, що виконуються дитиною, доводяться до автоматизму і не вимагають посиленого контролю з боку свідомості.

Мовна пам’ять може розвиватися тільки, якщо в малюком постійно розмовляти

Дитина засвоює зразки, які згодом самостійно перетворює в більш складні. Причому з часом це правило поширюється не тільки на елементарні процеси, але види активності, що вимагають участі дрібної моторики.

Особливу роль у розвитку пам’яті дітей починає грати освоєння дитиною мови і збагачення його активного словникового запасу. Розмови оточуючих людей, а також прослуховуючи вірші і казки, дитина починає поступово відтворювати їх. А потім використовувати вивчені мовні конструкції під час спілкування спочатку з батьками та близькими родичами, трохи пізніше – з друзями та іншими дітьми свого віку. Таким чином, він не тільки накопичує певні знання і досвід, але виявити свою здатність і поділитися ними з іншими людьми. А також розповідати про свій стан, настрої і т.д.

Дошкільний вік – це період, коли дитина починає накопичувати свої власні, особисті спогади, пов’язані тільки з ним і його особистим досвідом.

Сенсорне пізнання – перший етап розвитку пам’яті

Як правило, дитина запам’ятовує події, які відіграють помітну роль в його житті і наповнені яскравими емоціями. Дитина починає зберігати пам’ятні йому свята, подорожі; але в той же час – пам’ятати образи, біль і т.д.

Інтенсивний розвиток довільної пам’яті в дошкільному періоді досягається також за рахунок становлення довільної уваги.

Цілеспрямовано спостерігаючи за тими чи іншими предметами або явищами, дитина починає запам’ятовувати і їх відмінні риси, характерні властивості. Згодом ці ж особливості ляжуть в основу і довготривалої пам’яті.

Особливості організації навчальної діяльності для дошкільнят

Оскільки запам’ятовування в ранньому дошкільному віці носить все ще мимовільний характер, одна з основних задач в цьому періоді – научіння дитини довільного запам’ятовування. Це зіграє неоціненну роль в його майбутньому; зокрема – для навчання в школі. Дитина зможе ефективно контролювати розумовий процес і запам’ятовувати запропонований йому матеріал в максимально короткі терміни. Крім того, дошкільнята, на відміну від дітей більш старшого віку, запам’ятовують інформацію механічно, що не вибудовуючи певних зв’язків, структурують матеріал.

Мнемотехника для малюків – як працює

Таким чином, ще одним пріоритетним завданням розвиваючих занять є засвоєння дитиною елементарних логічних закономірностей.

Заняття з розвитку пам’яті необхідні дитині, перш за все тому, що в дошкільному періоді цей процес формується найбільш ефективно. Дитина дуже ефективно засвоює все, що в нього вкладає батько і дорослим залишається лише належним чином спрямовувати і структурувати його пізнавальну активність. Розвинена пам’ять також є умовою підготовки дитини до школи. Не володіючи здатністю запам’ятовувати інформацію, дитина не буде належним чином сприймати пропонований йому матеріал.

Визначення – що таке пам’ять

Розвивати пам’ять дитини необхідно в процесі спеціально організованої діяльності і використовую спеціальні методики. Вони дозволяють успішно розвивати різноманітні види і форми пам’яті, а також закріплювати їх і дозволяючи дитині успішно застосовувати їх на практиці.

Оцінка можливостей пам’яті дитини

Для того, щоб відстежувати якість засвоєння дитиною інформації, що надається йому на заняттях, а також вчасно помітити недоліки розвитку пам’яті, мнемонічні здібності дитини необхідно регулярно оцінювати. В якості основного критерію можна взяти рівень розвитку короткочасної зорової та слухової пам’яті.

Процедура перевірки проста: потрібно просто попросити дитину відразу відтворити надану йому інформацію (слова, картинки і т.д.).

Довготривала пам’ять оцінюється по можливості дитини згадувати матеріал, який давався йому деякий час назад. Однак не варто забувати, що через тих чи інших індивідуальних особливостей, діти можуть відрізнятися неоднаковим рівнем розвитку різних видів пам’яті. Наприклад, легко переказувати сюжети казок і мультфільмів, не сприймаючи при цьому побутові вказівки і т.д.

Картковий спосіб моніторингу пам’яті у дитини

Порушення пам’яті у дошкільнят

З огляду на те, що розвиток процесів пам’яті у дітей дошкільнят тісно пов’язане з усіма пізнавальними процесами, порушення її розвитку можуть негативно позначитися на інтелектуальному розвитку дитини в цілому. А також істотно ускладнить його майбутнє навчання. Наприклад, погано розвинена короткочасна пам’ять позбавляє дитину можливості як слід запам’ятовувати матеріал уроків і реагувати на прохання вчителя. Низький рівень розвитку зорової пам’яті гальмує розвиток навичок письма і читання. Все це неминуче призводить до того, що успішність дитини падає, а оточуючі сприймають це як прояви ліні, відсутності навчально-пізнавального інтересу і т.д. Діти, які не здатні освоїти шкільну програму, частіше за інших порушують дисципліну і зазнають труднощів у взаєминах з вчителями і однолітками.

Діти з порушенням пам’яті найчастіше показують девіантна поведінка

Дидактичні ігри для розвитку пам’яті

Для того, щоб успішно розвивати у дитини довільне запам’ятовування, можна з успіхом використовувати всілякі дидактичні ігри. Для того, щоб їх результат був ефективний, гра повинна відповідати таким умовам:

  1. Зміст гри має викликати у дитини певні емоції і почуття. Не варто пам’ятати про те, що яскравість, новизна подразників як і раніше грають важливу роль в цьому процесі.
  2. Запам’ятовується необхідно ретельно структурувати для дітей. У ньому повинні простежуватися прості і доступні для дитини логічні зв’язки.
  3. Запорукою правильного запам’ятовування є сформована мотивація. Дитина повинна досить чітко розуміти, для чого саме йому потрібен запам’ятовується і як саме він зможе використовувати його в майбутньому.
  4. Для того щоб переконуватися в тому, що дитина дійсно засвоїв запропонований матеріал, потрібно періодично перевіряти результати запам’ятовування.

Види пам’яті у дітей

Вправи на розвиток коротко- і довгостроковій пам’яті, повинні вчити дитину знаходити подібності та відмінності предметів, вибудовувати асоціації, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, знаходити відмінні риси кожного об’єкта навколишнього його світу. Також необхідно приділяти увагу розвитку всіх видів цього процесу.

Поради

  1. Для того, щоб у дитини розвивалася короткочасна пам’ять, йому можна пропонувати послідовно відтворювати вимовлені слова, або позначити показані йому картинки або іграшки.
  2. Для розвитку довгострокової пам’яті корисно пропонувати дитині впорядковувати предмети або явища, шукати між ними зв’язку і запам’ятовувати їх.

В першу чергу треба розвивати асоціативне мислення. Гра – Дізнайся емоцію

Щоб у дитини могло активно формуватися логічне запам’ятовування, необхідно також приділити увагу розвитку також асоціативного мислення. Ці особливості дозволять дитині встановлювати зв’язок між об’єктами за різними параметрами (найчастіше по суміжності, подібності, відмінності, контрасту). Батькам необхідно пропонувати дитині самостійно знаходити подібності та відмінності між предметами, а також пояснювати їх спираючись, зокрема, на що формується в цей період, особистому досвіді. Хорошим вправою може стати підбір асоціацій: вибравши будь-яке слово, батько пропонує дитині побудувати ряд інших слів, на його погляд певним чином пов’язаних з ним. Дуже бажано, щоб дитина пояснював побудовані ними зв’язку: крім розвитку пам’яті це дасть дитині можливість розвивати в собі нестандартне мислення, творчі навички.

Підбір асоціацій – основні принципи

Кожне використане для дітей вправа найкраще повторювати з певною періодичністю для того, щоб інформація закріплювалася в пам’яті дитини якомога міцніше. Згодом можна ускладнювати завдання, пропонуючи дитині рішення все більш складних і різноманітних завдань.

Інші аспекти розвитку пам’яті дитини

До числа умов, необхідних для нормального розвитку пам’яті дитини, відносяться:

Правильне харчування. Помічено що, якщо дитина не буде отримувати достатньої кількості вітамінів і мінералів, його інтелектуальний розвиток, зокрема – розвиток процесів пам’яті, буде істотно загальмований. Для того, щоб головний мозок дитини отримував потрібні йому поживні речовини, в раціоні обов’язково повинні бути присутніми білкова їжа, свіжі фрукти і овочі, цукор в помірній кількості.

Розвиваючі ігри – основний спосіб розвитку пам’яті

Дуже важливо контролювати тривалість та інтенсивність інтелектуальної діяльності дітей. Особливості дошкільнят такі, що вони ще не відрізняються старанністю; концентрація уваги швидко падає, якості засвоєння матеріалу сходить нанівець. Оптимальна тривалість заняття складає 15-20 хвилин. Після цього дуже бажано переключити увагу дитини, запропонувавши йому інший вид діяльності.

Відволіктися від стомлюючої інтелектуальної діяльності дитині дошкільного віку допоможе фізична активність. Регулярні спортивні заняття, ігри на свіжому повітрі також сприяють налагодженню кровопостачанню мозку і служать профілактикою кисневого голодування.

висновок

Підводячи підсумки коротко, відзначимо, що більшість психологів сходяться на думці: найбільш інтенсивно процеси пам’яті розвиваються саме в дошкільному віці. Тому батьки повинні приділити максимум уваги її розвитку та враховувати її особливості. Правильно підібрані методи – це ключовий етап інтелектуального розвитку та його підготовки до школи. Розвиток різних видів пам’яті дітей дошкільного віку – багатоетапний процес, що вимагає врахування всіх особливостей дітей.