Соціальний розвиток і адаптація дошкільників в дитячому садку

Кожна людина – це окрема особистість зі своїми переконаннями, інтересами, цінностями. Але живе він не ізольовано, а в соціумі – в безпосередніх взаєминах з іншими людьми, що визначаються, в свою чергу, єдиними умовами життя, морально-етичними нормами і культурними традиціями.

Соціалізація дитини починається з перших днів його життя і реалізується через спілкування з батьками. Мамине дотик, слово, її посмішка вчать малюка довіряти навколишнього світу, засвоювати елементарні правила поведінки. Надалі до цього процесу залучаються інші члени сім’ї, сторонні дорослі і однолітки. До року дитина опановує такими необхідними соціальними вміннями, як: встановлювати зоровий контакт, відкрито виражати емоції, просити чужу іграшку, ділитися своєю, вітатися, прощатися і інше.

Діти отримують основи спілкування в дитячому саду

Роль дитячого садка в соціальному розвитку дошкільника

До двох років у житті дитини настає новий етап, обумовлений важливою подією – він починає ходити в дитячий сад.

Дошкільна загальноосвітній заклад (ДНЗ) – один з найважливіших інститутів соціалізації. Якщо до цього процес соціального розвитку дитини проходив в більшій мірі ситуаційно і стихійно, то в стінах ДОУ він стає цілеспрямованим і планомірним.

Мета соціального розвитку дитини в дошкільному закладі – сформувати повноцінну особистість, що володіє досвідом взаємодії з іншими членами суспільства в рамках прийнятних норм і правил поведінки.

Соціальний розвиток – визначення

Реалізується через завдання:

 1. Дати дитині необхідні знання: познайомити з допустимими правилами поведінки в дошкільному закладі і групі;
 2. Навчити дитину вести себе відповідно до загальноприйнятих норм;
 3. Допомогти дитині самовизначитися в рамках даного соціуму;
 4. Допомогти дитині придбати позитивний досвід взаємодії в саду з дітьми і дорослими

Поставлені завдання виконуються наступним чином:

 1. Створюються сприятливі умови для залучення дошкільника в соціальну взаємодію;
 2. Застосовуються спеціальні методи і прийоми роботи:
 • спостереження;
 • анкетування;
 • бесіда, роз’яснення;
 • привчання, тренування;
 • індивідуальна корекційна робота;
 • створення виховують ситуацій;
 • емоційний вплив, заохочення.

Спільні заняття батьків і дітей допомагають соціалізації

Основні напрямки і види роботи по соціальному розвитку в дошкільному закладі

Дитячий сад дає можливість для соціалізації дитини як в процесі його повсякденного спілкування і взаємодії з педагогами і однолітками, так і в рамках спеціально організованих занять за допомогою специфічних методів, форм і видів робіт:

 • Залучення в соціально корисну діяльність (трудотерапія).
 • Слухання музичних творів (музикотерапія).
 • Малювання, розгляд ілюстрацій і репродукцій картин (арт-терапія).
 • Читання педагогічної літератури (казки, дитячі вірші, оповідання).
 • Сюжетно-рольові ігри.

Ранок в саду – один з видів арт-терапії

Арт-терапія – ефективний метод формування у дошкільника світогляду, соціального самовизначення, адекватної самооцінки. Використовується, в першу чергу, на діагностичному етапі: по дитячому малюнку можна визначити психологічний клімат в родині, асоціальні та антисоціальні тенденції. Наприклад, зображення злочинця або поліцейського є ознакою відхилення в соціальному розвитку дитини.

На подальшому етапі за допомогою образотворчої діяльності дошкільник позбавляється від прихованих негативних чинників, підвищує самооцінку, дозволяє внутрішньоособистісні та міжособистісні конфлікти.

Робота педагога полягає в наступному:

 • Створення довірчої і психологічно комфортної обстановки для проведення заняття.
 • Аналіз дитячих робіт (всі виправлення вносяться тільки на словах і в коректній формі).
 • Постановка перед дитиною посильних для виконання завдань, надання необхідної допомоги.
 • Організація виставок дитячих робіт в саду.

До даних занять для підвищення їх ефективності можна залучати батьків.

Основні поняття соціального розвитку

Спільна арт-терапія допоможе налагодити міжособистісні стосунки і вирішити наявні або назріваючі проблеми в сім’ї.

Казкотерапія в соціальному розвитку – метод психологічного впливу на дитину за допомогою читання і аналізу казок. Унікальність і ефективність даного методу обумовлені яскравими запам’ятовуються персонажами, наочними прикладами моделей поведінки героїв.

У казці простежується тісний зв’язок соціального та морально-етичного: чітке розмежування добра і зла, що добре і що погано, як можна чинити і як не можна.

Казкотерапія – улюблені заняття дітей

Приблизний список казок для дошкільного читання: «Колобок», «Ріпка», «Теремок», «Кот, півень і лисиця», «Два жадібних ведмежати», «Гуси-лебеді», «Зайчикова хатинка», «Лисичка з скалочкой», «Кукушка», «Айога», «Крилатий, волохатий, масляний» (в обробці О. Толстого), «Заєць-хваста», «Лисичка-сестричка і вовк», «Дванадцять місяців» (в обробці С. Маршака), « Гидке каченя »Г.Х.Андерсен.

Сюжетно-рольова гра – один з основних і найбільш значущих інструментів здійснення соціального розвитку дошкільнят.

По суті своїй – це моделювання суспільних взаємовідносин, в яких є учасники, які вчиняють конкретні спільні дії в рамках встановлених правил для досягнення певних цілей.

Цей унікальний вид діяльності дає можливість дитині отримати позитивний досвід соціальної взаємодії в двох площинах: між учасниками гри і між її персонажами.

Сюжетно-рольова гра «У лікарні»

Граючи, дошкільник:

 • Опановує нормами соціальної поведінки і навичками спілкування.
 • Навчається виходити з тієї чи іншої життєвої ситуації (змодельованої в ігровій формі).
 • Реалізує свою потребу в самовизначенні в рамках дитячого суспільства.
 • Підвищує рівень самооцінки.

Систематична сюжетно-рольова ігрова діяльність в ДНЗ – запорука успішної соціалізації дитини в школі і в подальшому дорослому житті.

Орієнтовна тематика ігор: «На прийомі у лікаря», «Їдемо в автобусі», «Йдемо в гості», «Дочки-матері», «В перукарні», «В магазині» і інше.

Взаємодія дошкільного закладу і батьків в реалізації соціального розвитку дитини

Для підвищення ефективності процесу соціального розвитку дошкільника необхідна злагоджена робота дитячого садка і сім’ї на основі взаємної довіри.

Спільна робота батьків і дітей – хороший метод соціального виховання

В рамках даної взаємодії передбачено наступне:

 • Спільна допомога дитині, в період адаптації до дошкільної установи: дотримання єдиних режимних моментів, створення максимально сприятливого психологічної обстановки в родині.
 • Індивідуальна робота з батьками дитини, що має складності в успішному оволодінні нормами суспільної поведінки.
 • У важких педагогічних випадках – залучення до цієї роботи психолога.
 • Оформлення стендів з корисною інформацією: рекомендований список дитячої та педагогічної літератури, тематика сюжетно-рольових ігор та спільної творчої діяльності в сім’ї.
 • Залучення батьків до участі в дозвіллєвих заходах: вікторини, ігри, естафети, дитячі ранки.
 • Організація отримання активного зворотного зв’язку.

Уміння жити в суспільстві – одне з найважливіших складових повноцінної, гармонійно розвиненої особистості.

Дошкільна установа має унікальну можливість здійснювати як природний, так і спеціально організований процес соціального розвитку своїх вихованців. За допомогою занять, з використанням педагогічних методів і видів робіт у дитини формується модель позитивного і продуктивної взаємодії з іншими членами суспільства, сформованого в умовах дитячого саду. Успішне оволодіння даною моделлю в дошкільному віці – запорука майбутньої цікавою, яскравою і щасливого життя дитини.