Теорія і методика музичного виховання і розвитку дітей

З чого починається любов людини до музики? І чому кожній людині так важливо долучатися до цієї галузі культури? Відповіді на ці питання містить в собі теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку.

Діти слухають музику із задоволенням

Місце музики в мистецтві

Одна з найбільш таємничих і загадкових форм мистецтва і художньої виразності – музика, в усі часи була невід’ємною частиною життя кожної людини.

І, завдяки своїй універсальності, об’єднувала людей різних культур, епох і світоглядів. Завдання батьків – допомогти дитині відкрити для себе її дивовижний світ.

Види музичної діяльності

Яка буває музика? Мабуть, найпоширеніша кваліфікація цього виду мистецтва, з якої напевно стикався кожен чоловік – це її розподіл на хорошу і погану. Але яка саме музика відноситься до кожної з цих категорій? Адже всім відомо, що володіючи власним смаком і перевагами, людина вкрай суб’єктивний в оцінці. Тому для кращого розуміння феномену музики потрібно звернутися до іншої, більш наукової кваліфікації.

Таблиця музичних жанрів

Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку поділяє музику на:

 1. Класичну – яка існує поза часом і простором, яка несе в собі зразки еталонного музичного мистецтва.
 2. Народна музика найчастіше не має певного автора, в її створенні і передачі з покоління в покоління брав участь весь народ, чию культуру вона представляє. Є продуктом усної народної творчості.
 3. Популярна музика найбільш широко тиражується і є актуальною саме в даний час.

Незважаючи на те, що подібна класифікація є досить суворої, слід зазначити, що межі між видами музики є досить умовними.

І твори, створені кимось конкретним, часто втрачають автора, стаючи народними. Класично, масово тиражовані, стають популярними, полюбити широкому загалу. Багато пісень різних стилів стають класикою свого жанру.

Особливості музичного розвитку дитини

Яку інформацію містить теорія дитячого музичного розвитку і виховання. В процесі активної взаємодії дитини з музикою відбувається його відповідне виховання і розвиток.

Музична культура – визначення

Воно здійснюється в наступних напрямках:

 1. Емоційний розвиток – здатність активно відгукуватися на музичний твір, реагуючи на його смисловий зміст, посил, який передається слухачеві.
 2. Розвиток дитячого відчуття і сприйняття – відточування навику сприймати не тільки окремо взяті звуки в творі, але і його цілісну структуру. Здатність розрізняти звуки по тембральной забарвленням, динаміці, ритму і темпу.
 3. В області відносин – виявлення переважаючих сфер інтересів, потреби в музичному вихованні дошкільнят.
 4. В області самостійних дій – здатність до самостійного виконання музичних творів, активної взаємодії з музикою.

Що ж необхідно для правильного сприйняття музики і вироблення у дитини художнього смаку?

Музичні здібності дітей і їх розвиток

Музичні здібності дитячого віку найчастіше розглядаються як самостійний компонент обдарованості, що дозволяє дитині ефективно розвивати в собі музичні навички і здійснювати відповідну діяльність. Крім того, музикальність дозволяє адекватно сприймати і переживати твір, розпізнавати її і т.д.

Відчуття ритму розвивається на музичних заняттях

Також, музичні здібності включають в себе три базових компоненти:

 1. Відчуття ладу – вміння розпізнавати ладові функції окремих звуків.
 2. Слухове уявлення мелодії.
 3. Відчуття ритму. Здатність в русі переживати відтворену музику.

Важливу роль теорія і методика музичного розвитку і виховання дітей відводить

 • Здатність до емоційного відгуку на музику.
 • Музична пам’ять.
 • Музичне мислення.
 • Здатність розрізняти мелодійний, гармонійний, тембрових компонент музики.

Таким чином, музичні здібності дозволяють дитині не тільки створювати розвивати навички гри на тому чи іншому музичному інструменті, але також переживати музичні твори і створювати власні.

Музичні здібності – визначення

Від чого залежать музичні здібності дитячого віку і що необхідно робити для того, щоб розвивати?

Для початку розглянемо, як саме музикальність може дати знати про себе в самому ранньому віці. Дитина, що відрізняється цим якістю:

 • Демонструє музичну вразливість, емоційно реагуючи на звучать твори
 • Намагається зосередитися під музику або здійснювати під неї певні рухи
 • Відчуває потребу в музиці
 • Має певні музичні вподобання (це може стосуватися тих чи інших жанрів, стилів, дій і т.д. і дитячого смаку в цілому)

З огляду на те, що помітити ці навички вдається найчастіше до третього року життя дитини, саме цей час ідеально для розвитку музичних здібностей і навичок.

Музична обдарованість – визначення

З чого слід почати? Спробуємо простежити основні лінії музичного розвитку дитини від народження приблизно до семи років.

Приблизно до року дитина тільки вчиться сприймати музичні твори на слух. Уже в півроку він активно реагує на звук, намагається визначити його джерело, розпізнає такі його характеристики, як гучність, інтонація і т.д. У нього починає спостерігатися комплекс пожвавлення або, навпаки, він заспокоюється під музику, а іноді засинає.

На другому році дитина вже дуже жваво реагує на музику, вловлюючи її настрій і емоційне забарвлення. У нього починають простежуватися рухові реакції на музику: руху в такт і т.д.

Прослуховування музики можна починати з року

У три роки найкраще почати розвиток у дитини як загальних, так і спеціальних здібностей. Для цього його потрібно залучати не тільки в прослуховування, а й виконання музики для того, щоб він міг запам’ятовувати найпростіші ритми, мелодії.

У чотири роки потрібно подбати про те, щоб в пам’яті дитини вже був певний багаж музичних образів. Бажано, щоб він уже вмів розрізняти на слух різні музичні інструменти, зіставляти мелодії за такими параметрами, як гучність, швидкість і т.д.

До п’ятого року дитина вже добре розуміє характер музики і її емоційне забарвлення. Його дрібна моторика розвитку вже досить добре для того, щоб дитина вже міг дозволити собі гру на найпростіших музичних інструментах. А голос набуває необхідну рухливість для звуконаслідування і співу.

Розвиток здібностей на музичних заняттях

До семи років дитина вже може самостійно охарактеризувати музичний твір, вказуючи його ключові відмінні ознаки. Він сприймає твір цілісно, ??використовуючи досить розвинений художній смак.

Завдання музичного виховання

 1. Розвиток інтересу до музики і потреби в ній за допомогою стимулювання музичного слуху, сприйнятливості, художнього смаку.
 2. Розширення музичного кругозору дитини, залучення його до різних музичних стилях і жанрах.
 3. Збагачення понятійного апарату дитини за допомогою елементарних музичних знань і уявлень.
 4. Розвиток навичок дитячого емоційного сприйняття музичних творів.
 5. Розвиток творчої музичної діяльності (до них відноситься гра на музичних інструментах, співати прості вокальні твори, танцювати).

Навчання грі на музичних інструментах треба здійснювати тільки за бажанням дитини

Основні методи музичного виховання

 • Наочно-слуховий метод -прослушіваніе музичного твору з метою його всебічного аналізу за допомогою мислення, емоцій, почуттів і т.д.
 • Словесний метод – пояснення, вказівки, що надаються батьком, педагогом або іншою особою в процесі навчання.
 • Художньо-практичний – передбачає не тільки сприйняття, але і активне відображення музичних творів за допомогою співу, танцю або грі на музичних інструментах.

Ще одна класифікація методів музичного виховання поділяє їх залежно від активності сторін в його процесі:

 1. Метод прямого впливу передбачає наявність чітко визначеного зразка, відтворити який дитина повинна виконувати всі інструкції, які йому дає дорослий. Це може бути прослуховування твір, його програвання на музичному інструменті, спів фрагмента пісні.
 2. Метод проблемного навчання стимулює дитину на пошук самостійних рішень, задіюючи свої творчі здібності та навички.

Методи музичного виховання – перерахування

Вибір методу музичного виховання залежить, головним чином, від індивідуально-психологічних особливостей дитини, до яких відносяться вік, особливості інтелектуального розвитку, його досвіду музичної діяльності.

Для досягнення найкращого результату найкраще поєднувати в роботі різні методи музичного виховання і розвитку дошкільнят.

Для того, щоб музичний твір найкращим чином сприяло розвитку дитини, важливо підбирати його з урахуванням наступних його особливостей. Воно повинно:

 • Будуватися на гуманних ідеях і пробуджувати в дитині тільки позитивні почуття.
 • Мати високу художню цінність.
 • Бути насиченим емоціями, а також цікавими і мелодійними.
 • Бути доступними для дитячого сприйняття і зрозумілими дитині.

Принципи музичного виховання дітей

Розвиваючі методики музичного виховання дітей-дошкільнят стверджують, що для повноцінного розвитку дитини в творчому плані необхідні

 • комплексний підхід, що виражається в прагненні вирішити одночасно кілька завдань виховання;
 • поступовість;
 • повторність;
 • систематичність;
 • врахування особливостей дитячого розвитку.

Види музичної діяльності, що використовуються для виховання і розвитку дитини

Прослуховування музичних творів – мабуть, найпростіша форма розвитку дитини, доступна йому з перших днів життя. Прослуховування творів різних жанрів стилів дозволяє істотно урізноманітнити кругозір дитини, а також виробити у нього основи художнього смаку, привчаючи до по-справжньому якісному виконанню, звучанням музики і т.д. Дитина звикає вибірково ставитися до мистецтва, ретельно «фільтруючи» все, що на нього впливає.

Розширення музичного кругозору на концерті

Звичайно ж, навик активного слухання музики, що дозволяє не тільки сприймати твір на слух, але певним чином аналізувати, виробляється у дітей далеко не відразу.

Але саме воно ляже в основу його здатності орієнтуватися в різноманітті творів і використовувати музику як найсильніший інструмент особистісного розвитку і зростання.

Творча виконавська діяльність. Коли дитина вже має досвід активного сприйняття музичних творів і необхідний обсяг знань, він може перейти безпосередньо до виконання музики. Починаючи з найпростіших ритмічних малюнків, він з часом починає не тільки виконувати твори за зразком, але створювати щось якісно нове. До творчої виконавської діяльності також відносяться спів (індивідуальне та хоровий), танець.

Рекомендації батькам з музичного виховання дітей

З огляду на те, музичні здібності дитячого віку входять в число загальних здібностей людини, розвиток музикальності неможливо без загального всебічного розвитку дитини. Саме тому включення дитини в інтелектуальну діяльність найчастіше стає тим самим «пусковим механізмом», що дає початок музичного розвитку дитини. Крім того, подібний підхід забезпечить найбільш правильне і цілісний розвиток дитини.

Однією з найважливіших ступенів у музичному вихованні дитини є вироблення у нього суб’єктивного ставлення до музики. Тому дуже важливо заохочувати його активно рефлексувати, забезпечувати той чи інший емоційний відгук на твір, висловлювати свою точку зору щодо нього.

Розвиваючи музичні здібності, можливо ви виростите нового генія

Дуже важливо не перевантажувати дитину музичними творами. Важливо пам’ятати про те, що кожне з них унікально і тому вимагає не просто прослуховування, але глибокого переживання, осмислення і оцінки.

Музичне виховання повинно здійснюватися з максимальним урахуванням індивідуально-психологічних особливостей дитячого віку в цілому і кожної дитини (в тому числі, темпу, інтенсивності і т.д.). Ні в якому разі не варто квапити його: важливий не стільки процес, скільки результат, що дозволяє залучити дитину до музики і домогтися позитивних змін в його особистості.

Як і в будь-який інший діяльності, виключно важливо мотивувати дитину на успіх і допомагати йому повірити в себе.