Вікові особливості психічного розвитку старшого дошкільника

Поведінка людини будь-якого віку безпосередньо залежить від особливостей вікового періоду, в якому він знаходиться. Особливо виражена ця залежність у дітей, адже їх психічний розвиток відбувається більш стрімко, ніж у дорослих.

Завдання дошкільного дитинства в психологічному плані

Тому при роботі з дітьми необхідно знати особливості психічного розвитку старшого дошкільного віку.

Ці особливості повинні виступати, як умови математичного розвитку дошкільників. Саме формування математичних уявлень майбутніх школярів є базою для успішного становлення дошкільника в сфері освіти.

Психологічний розвиток старшого дошкільника – підготовка до школи

Психічне розвиток дітей старшого дошкільного віку доцільно вивчати з точки зору діяльнісного підходу в психології, прихильники якого (А. Н. Леонтьєв, його послідовники В.В. Давидов, Д. Б. Ельконін та ін.), Грунтуючись поглядах Л.С. Виготського, обгрунтували структуру віку. До неї увійшли такі компоненти:

 • соціальна ситуація розвитку (специфічне ставлення дитини з навколишнім світом, що зумовлює його спосіб життя і свідомість);
 • провідний вид діяльності (той вид діяльності, яким дитина приділяє більше часу, ніж іншим, причому другорядні види діяльності є включеними в основну);
 • основні новоутворення (характеристики, які проявляються в конкретному віці, замінюють собою попередні навички і зумовлюючи майбутні);
 • вікова криза (період активного розвитку дитини, що характеризується руйнуванням звичної соціальної ситуації розвитку і створенням нової, що відбивається в поведінці дитини і виглядає як впертість або непослух).

Закономірності розвитку психіки дошкільнят

Даний підхід є найбільш популярним сьогодні, з огляду на те, що розвивальне навчання, курс на яке намагаються тримати сучасні освітні установи, стає самим адекватним способом навчання підростаючого покоління.

Соціальна ситуація розвитку

Соціальна ситуація розвитку старшого дошкільника може бути названа «дитина – суспільний дорослий». Вона залишається незмінною з молодшого шкільного періоду і характеризується тісною взаємодією зі світом дорослих людей. Однак в старшому дошкільному віці це взаємодія стає більш активним, воно спрямоване не тільки на батьків і найближчих родичів, а й за межі сім’ї. Дитина зацікавлений в спілкуванні з важливими його людьми, так він отримує досвід взаємодії, необхідний для успішної соціалізації.

Показники нервово-психічного розвитку старшого дошкільного віку

Спілкування характеризується як внеситуативно – особистісне, з активністю по обидва боки. Мета такого спілкування полягає не в пізнанні предметного світу, а в безпосередній комунікації з співрозмовником.

Рада батькам: не лишайте дитину можливості відвідувати дитячий сад. Саме там він отримає перші навички спілкування, навчиться самостійності, дисципліни і буде всебічно розвиватися разом з однолітками.

Ведучий вид діяльності

Ведучий вид діяльності, як і в молодшому шкільному віці – сюжетно-рольова гра. Проте, сюжети ігор змінюються, особливе значення мають правила, в рамках яких повинні діяти всі учасники гри. Пізнавати нове старшим дошкільнятам вдається саме в процесі гри.

Рушійні сили психологічного розвитку

новоутворення

Основними новоутвореннями старшого дошкільного віку є:

 • Довільність. Всі процеси починають контролюватися дитиною, він поступово переходить від прояву волі словом «хочу» до «треба». Більш того, він здатний ставити перед собою мету і послідовно йти до її досягнення.
 • Самосвідомість. Починає складатися диференційована самооцінка. Старший дошкільник здатний виділити ті області, в яких він найбільш сильний. Проте, самооцінка залишається завищеною, що є нормою для дошкільнят. Виникає полоролевая ідентифікація.
 • Зміни в емоційній сфері. Емоції стають більш контрольованими. Відбувається розвиток сфери почуттів: з’являються естетичні уподобання, з’являється почуття гумору, дошкільнята здатні співпереживати. З’являються нові страхи, наприклад, стає дуже сильним страх втрати близьких людей.
 • Розвиток словесно-логічного мислення, що здійснюється за допомогою логічних операцій з поняттями і за допомогою мовної діяльності. Наочно-образне мислення, характерне для молодшого шкільного віку, нікуди не зникає, воно просто переходить на більш високий рівень. Тепер дитина здатна, дивлячись на картинку встановлювати зв’язки між зображеннями. З’являється здатність до моделювання.

Розвиток словесно-логічного мислення у старших дошкільників – вміння думати

 • Відбувається формування уявлення про часових відрізках, про сьогодення, минуле і майбутнє.
 • Збільшення обсягу пам’яті. Дитина здатна мимоволі запам’ятовувати велику кількість інформації. Механічний спосіб запам’ятовування здійснюється найчастіше шляхом багаторазового повторення. Причому дошкільник здатний самостійно поставити мету щось запам’ятати і домогтися її шляхом повторення пошепки або про себе.

Вікова криза

Старший дошкільний вік завершує криза семи років, що знаменує перехід дошкільника в віковий період молодшого школяра. Дитина втрачає колишню безпосередність, це пов’язано з тим, що він починає діяти не тільки емоційно, але включає в певний момент інтелектуальну складову. Починаючи злитися, він усвідомлює себе злиться, починаючи плакати, він усвідомлює, що засмучений. Сприйняття переміщується з області чуттєвого в область свідомого, тобто, дитина може сприймати і в той же час узагальнювати те, що відбувається, тобто називати словом предмет.

Симптоми кризи у дітей 6-7 років

Старший дошкільник починає наслідувати дорослим і приміряти на себе різні ролі, причому не завжди доречно.

Батьки можуть розцінювати це як пустощі або навіть блазнювання. Дитячо-батьківські відносини в цей період стають натягнутими, дошкільник наполягає на власній позиції і не прислухається до думки дорослих. Бажаючи виглядати дорослішими, дитина намагається діяти відповідно до статусу дорослого: бере на себе нові обов’язки, діє по-іншому в звичних ситуаціях, словом, намагається зруйнувати думку про себе як про маленьку дитину. Психіка дитини в період вікової кризи відрізняється нестійкістю, тому батькам важливо зберігати спокій.

Рада батькам: Не сприймайте криза 7 років як недуга, від якого потрібно захистити дитину.

Дайте йому більше свободи і не обмежуйте ні в чому, лише дбайливо контролюйте і направляйте в потрібне русло. Виявляти батьківську турботу найкраще за допомогою порад, за якими дитина звертається сам, а не проявляючи гиперопеку.

Гіперопіка призводить до негативних наслідків

Розвиток математичних уявлень у старших дошкільників

Старший дошкільний вік – період підготовки до навчання в школі. Математика не дарма з давніх-давен вважалася «царицею наук». Вона не тільки необхідна в повсякденному житті, але і служить чудовим засобом розвитку розумових здібностей людини. Формування елементарних математичних уявлень як засобу математичного розвитку дитини являє собою сукупність наступних компонентів:

 •  уявлень про безліч, зокрема, розміром, формою, просторі і часі;
 • орієнтації в просторі і часі;
 • навичок і умінь в рахунку, обчисленнях, вимірі, моделювання;
 • володіння математичними поняттями;
 • пізнавальних інтересів і здібностей, логічного мислення, загального розвитку дитини.

Іграшки на розвиток математичних здібностей

Формування математичних уявлень має спиратися на вікові особливості старших дошкільників – це головна і необхідна умова. Освітня діяльність повинна бути ретельно продумана і проходити в ігровій формі з включенням в неї пізнавальну, дослідницьку та ін. Діяльність. Важливо сформувати пізнавальний інтерес у дітей і прагнення до отримання знань.

Рада батькам: насолоджуйтеся кожним моментом життя дитини, не допускайте думки: «Це час якось переживемо, далі буде легше».

Кожен вік хороший по-своєму. Зовсім небагато часу залишається до того моменту, коли дошкільник стане молодшим школярем і продовжить сходження по сходах дорослішання, проходячи нові етапи стабільності і криз, набуваючи нового досвіду і знання.