Виразний читання: що це таке, навички, правила

Словосполучення «виразне читання» активно почало вживатися в середині XIX століття і мало на увазі майстерність художнього слова і дисципліну навчання цьому вмінню дітей. Виразне читання є майстерність відображення в слові відчуттів і роздумів, якими наповнений високохудожній працю, вияв індивідуальної оцінки виконавцем творчості автора.

Виразне читання має на увазі декламацію на пам’ять або прочитання по книзі з витримкою принципів літературної вимови. При цьому найбільш повно виражається образна і ідейна суть твору. Виразне читання вживається як прийом навчання мови.

критерії прочитання

Читання характеризується чотирма критеріями:

 • Швидкість – це швидкість прочитання. Визначає сприйняття (розуміння) прочитаного тексту. Зазвичай швидкість вимірюється кількістю прочитується слів або знаків в хвилину.
 • Правильність увазі неквапливе відтворення без переінакшування суті літературного твору.
 • Свідомість – це розуміння авторської ідеї, осмислення художніх методів, за допомогою яких втілена ідея, з’ясування власного ставлення до твору.
 • Виразність прочитування утворюється під час аналізування літературного твору.

Прочитати текст виразно означає відшукати спосіб за допомогою усного мовлення правдиво і точно передати задуми і відчуття, закладені в творі. Такий засіб передачі – інтонація.

Інтонація являє взаємодія складових усного мовлення (темп, звучання, наголос, ритм, паузи). Складові підтримують один одного. Взаємодія між ними породжується змістом і емоціями тексту, метою, яку автор ставить перед читачем.

Характеристика принципів навчання виразного читання

Принцип виразного читання – осягнення художньої суті і задуму твору. Важливо виявити, якою мірою текст зрозумілий слухачам. Зробити читання дієвим допоможе усвідомлення завдання, цілі, яка переслідується при читанні. Успіх передачі твори багато в чому залежить від краси, грамотності, яскравості мови читця. Зміст дозволяє точно виявити, які засоби застосовувати, передаючи текст.

Виразне читання має на увазі наполегливу, трудомістку роботу над засобами передачі задуму, почуттів і змісту твору. Важливо правильне дихання, виразність вимови звуків, навички вірною передачі емоцій за допомогою мови.

Виразне читання має на увазі вживання засобів яскравості, таких як:

 • Інтонація.
 • Логічний наголос.
 • Пауза.
 • Темп.
 • Висота і сила голосу.

інтонація

Значимість інтонації і її елементів при читанні дуже велика, тому при формуванні мовної виразності слід особливу увагу приділити розвитку інтонаційної яскравості.

Компоненти інтонації:

 • Сила, яка проявляється в наголосах і обумовлює динаміку усного мовлення.
 • Напрямок, що зумовлює мелодійність мови і виявляв у проходженні голосу по звуках з різною висотою.
 • Відтінок або тембр, який зумовлює емоційне забарвлення.
 • Швидкість, яка виражається в тривалому звучанні мови і паузах. Зумовлює ритм і темп мови.

Декламація літературної праці викладачем, школярем і актором відрізняються, так як умови виразності для них різні. Актор досконало володіє голосом та іншими засобами, а також має можливість ґрунтовної підготовки до прочитання. До школяреві пред’являються інші вимоги. Переглядаючи відео виступів професійних читців можна навчитися читати твір з правильною інтонаційної забарвленням.

Принципи виразного прочитання

Правила виразного читання є комплекс рекомендацій, які допомагають швидко і ефективно розвинути навички літературного читання у школярів. Пам’ятка з читання спрямована на вироблення культури поводження з книгою, містить рекомендації про підготовку і правильності прочитання.

Урок виразного прочитання повинен викликати інтерес до літературної творчості, виховувати любов до образного слова.

Поради батькам щодо формування читацького інтересу у дитини

 • Слід купувати для дитини книги, барвисто оформлені з захоплюючим змістом.
 • Важлива не тривалість читання, а періодичність. Тобто краще читати багато разів по 15 хвилин, ніж один раз півтори години. Режим читання для дитини кращий щадний – прочитав три рядки, відпочив.
 • Для формування звички спілкування з книгою потрібно читати дитині щодня.
 • Прочитане твір необхідно обговорювати в колі сім’ї, розповідати дитині про автора.
 • Згадуючи твір потрібно трохи переінакшити текст, це допоможе зрозуміти, чи добре дитина запам’ятав зміст.
 • Радьте дитині твори свого дитинства, діліться враженнями про них.
 • Купуйте книги сподобалися дитині авторів, створюйте його власну бібліотеку.

Через багато років, уже в дорослому житті книги у дитини будуть асоціюватися з близькими і дорогими людьми, з теплом рідної домівки.

Пам’ятка батькам

 • Читання – це вхід в світ знань, це гарантія успішності дитини в школі.
 • Дитина полюбить книги тільки завдяки сукупним зусиллям школи і сім’ї.
 • Ознайомтеся з головними вимогами виразного, швидкого, усвідомленого читання.
 • Рекомендаційний список допоможе підібрати книги для дитини.
 • Власна дитяча бібліотека дозволить обмінюватися книгами з друзями, що буде сприяти підвищенню інтересу до читання.

Рекомендована дитяча література

Знання творів дитячої літератури і творчості дитячих письменників і поетів полегшує батькам вибір книг для дитини. Подібне знання також є незамінною складовою частиною професіоналізму і компетенції вчителя або вихователя, фахівця, який працює з дітьми.

Ознайомити батьків і педагогів з творами літературної творчості дитячих поетів і письменників покликана дисципліна «Дитяча література з практикумом з виразного читання». Метою предмета є удосконалення навичок аналізування дитячих літературних творів, розглядається значимість літературного читання в становленні особистості дитини.

Структура дисципліни «Дитяча література з практикумом з виразного читання» являє собою історичний, хронологічний спосіб піднесення матеріалу з літератури для дітей. Також сюди входить логічно обгрунтований практикум з виразного читання.

Керівництво з читання для учня

Рекомендації по прочитанню для школярів допоможуть швидко і ефективно навчитися читати текст і вірші виразно, навчать працювати з книгою.

Пам’ятка №1: Правила прочитання

 • Приділяти читання необхідно не менше чверті години в день, розташувавшись зручно, бажано не лежачи.
 • Якщо читати при включеному телевізорі або музиці, зрозуміти, про що текст буде важко. Тому слід вимикати телевізор, музику, прибирати всі відволікаючі увагу предмети.
 • Поспішати при прочитанні і концентрувати увагу на часу не потрібно, інакше зміст тексту або вірші залишиться незрозумілим і вислизне.
 • Необхідно робити перерви, паузи, фізкультхвилинки.
 • Потрібно аналізувати дії і вчинки героїв твору, робити для себе висновки. Обговорювати прочитане з друзями.
 • Відзначати місце, на якому читання було перервано, поклавши ятати між сторінками.
 • Цікаву і цікаву інформацію можна виписати в блокнот. В майбутньому вона стане в нагоді.

Пам’ятка №2: Виразне читання

Виразне читання неможливо без розуміння сенсу змісту твору.

 • Дотримуватися правильного темпу і ритму при читанні. Квапливість тут не потрібна.
 • Дикція – вимова повинні бути виразними, гучними, виразними.
 • Обов’язково робити паузи, якщо зустрічаються знаки пунктуації.
 • За допомогою логічного наголосу виділяти ключові за змістом слова літературного твору.
 • Вірші чи текст, при прочитанні повинні мати емоційне забарвлення.
 • Обов’язково розуміння змісту читаного вірші або прози.

Пам’ятка №3: ??Правильна робота з книгою

Уміння правильно працювати з книгою, обробляти інформацію з друкованих джерел, має виняткове значення для учнів старших класів. Невміння діяти з книгою відіб’ється на успішності в школі, так як домашні завдання, робота в класі будуть віднімати багато часу. Такий стан справ призведе до того, що учень буде втомлюватися, при цьому здатність засвоювати знання знижуватися.

 • Потрібно виробити вміння правильного, швидкого, осмисленого читання.
 • Виразне читання. Прочитати текст або вірші, визначити основний задум творіння, знайти окремі елементи в змісті і їх смислове значення, прочитати ще раз.
 • Визначити хронологічний порядок дій літературного твору.
 • Позакласні заняття передбачає ведення щоденника прочитаних творів, використання списку книг, рекомендованих учителем, навик записи даних про творі з титульного листа.

Виразна декламація вірша

Поезія найкращим чином дає розуміння дитині суті виразного читання. Коли хороший читець декламує давно знайомі вірші або текст, слухачі починають розуміти їх по-новому. Вони переймаються настроєм людини, який вимовляє слова.

Актори, завдяки таланту, знань і професійних навичок читають вірші, зачаровуючи публіку. Уважно переглядаючи відео виступів відомих артистів можна запозичити цікаві прийоми читання віршів і прози.

Урок літератури в школі покликаний викликати інтерес до художнього, образного слова, виховувати любов до книги. Виразне читання – важливий навик, що дозволяє донести до слухачів задум твору, його ідейний зміст. Розкрити найтонші нюанси почуттів, переживань відчуттів героїв художнього тексту або віршів. Знайти спосіб проникнути в саме серце слухачів читаючи текст, допоможуть відео виступів професійних читців.