Дослідження вітчизняних і зарубіжних психологів девіантної поведінки підлітків

Підлітковий період – особливий період формування особистості дитини, часом зв’язаний з безліччю психологічних проблем, пов’язаних з розвитком самосвідомості. У цьому віці діагностика виявляє складності, пов’язані з перебудовою гормонального фону організму, психіки, усвідомлення свого «Я».

Девіантна поведінка проявляється в курінні і розпиванні спиртних напоїв

У цей період у підлітка виникає девіантна поведінка, яке характеризується

 • конфліктними або агресивними вчинками;
 • асоціальними вчинками;
 • відсутністю інтересу до навчання;
 • деструктивною поведінкою;
 • появою різного роду залежностей.

Діагностика виявляє два види девіантної поведінки:

 • пов’язане з наявністю прихованої чи явної психопатії;
 • антисоціальні дії, що порушують норми права, культури, соціуму.

Визначення девіантної поведінки

Кінцевим підсумком можуть стати ріст захворюваності, залучення в кримінальну діяльність, суїцид і травматизм.

Значення, предмет і цілі досліджень

Наукові дослідження спрямовані на вивчення причин виникнення девіантної поведінки, щоб позначити найбільш результативні методи допомоги дітям в безболісному переходу в юнацький період.

Предметом вивчення вчених є діагностика незвичайного поведінки дитини. Об’єктом – причини, форми і механізми розвитку порушень в поведінці дітей.

Методики дослідження девіантної поведінки

Мета дослідження – відповіді на питання:

 • Яка поведінка підлітків можна назвати нормальним, а яке аномальним?
 • Причини ненормального поведінки?
 • Шляхи вирішення проблем, пов’язаних з девіантною поведінкою?

Завдання – виявлення та діагностика аномальних станів у підлітків.

Дослідження вітчизняних психологів

Маючи вроджені задатки, дитина в міру зростання і включення в соціум стає особистістю. Основна проблема її формування в передачі знань і досвіду від однієї людини до іншої. С. Виготський вважає, що на дитину діють, в основному, суспільно-історичні закони у вигляді сформованих форм поведінки, які купуються шляхом складної взаємодії дорослих і дітей.

Витоки девіантної поведінки закладаються в дитинстві

Дослідження Ельконіна Д., Леонтева А., Запорожця А., підтримуючи думку С. Виготського, конкретизують ситуації, що провокують появу девіантної поведінки підлітків:

 1. Коли зростання дитини форми і методика навчання залишаються колишніми, в результаті дитина не встигає пристосуватися до реальності і до особового спілкування.
 2. У дитини був відсутній «ігровий період» формування навичок для подальшого розвитку. У підлітковому періоді, він намагається надолужити згаяне і упускає участь у властивій цього віку діяльності.

Агресивність підлітків – один з видів девіантної поведінки

Інший психолог Кон С. дав визначення девіантної поведінки як відхиляється від визнаних загальноприйнятих норм моралі, культури, права, здоров’я. Дисбаланс в одній сфері тягне порушення в інший. І. Кон вважає, що протиправна поведінка підлітка – це наслідок порушення його психіки.

вплив соціуму

До факторів, що впливає на формування дивиантное вчинків підлітка, С.Конєв зараховує:

 • труднощі, що виникають у зв’язку з навчанням у школі;
 • стресові ситуації поза школою;
 • вплив групи чи субкультури девіантної спрямованості.

В результаті девіантної поведінки підліток втрачає самоповагу, погоджуючись з думкою оточуючих його людей і про нього самого і його вчинках. Беручи участь в групах з поведінкою, що відхиляється, він прагне підвищити свою самооцінку, яку втрачає в сім’ї та школі, шляхом самоутверджуючих вчинків, в тому числі девіантних.

Вплив соціуму може привести до неадекватної поведінки

Дослідження психолога В. Петровського пояснюють таку поведінку потребою підлітка бути, на його погляд, «ідеально представленим» в свідомості інших, але проблема в тому, що особистістю він може стати, лише знайшовши своє місце в соціумі. Часто підліток приміряє різні ролі, приховуючи справжнє обличчя.

Еміль Дюркгейм – основоположник Девиантология

вплив батьків

Мухіна В. вважає, що основи девіантної поведінки закладаються батьками в період росту дитини. У період тісної взаємодії з дитиною мати формує потребу дитини в позитивних емоціях і довірі до людей.

Довіряючи досягненням людства, дитина освоює їх. Одночасно батьки вчать дитину зберігати свою відособленість, яка має важливе значення для формування індивідуальності.

У крайній варіант відокремлення дитина відчуває відчуження себе від усього світу. Ця проблема пов’язана з відсутністю особистісної позиції, що призводить до недовіри, відходу від спілкування і спробам суїциду.

Відокремлення і привласнення є протилежними елементами одного механізму, від якого залежить подальший розвиток особистісних якостей дитини. В одних і тих же ситуаціях у людини можуть виникнути, як заздрість і стадність, так і співпереживання, самостійність.

Підлітки скаржаться на неувагу батьків

Поведінка може бути порушено внаслідок аномалій характеру, темпераменту.

Психологи Личко А., Леонгард К., Шмішека С. провели дослідження рис характеру, які можуть стати причиною девіантної поведінки. Схильність до зміни настрою без видимих ??причин, слабовілля, поверхневі відносини, страх майже завжди у підлітків призводять до дезадаптації і різкого викиду негативних емоцій. Аномальний характер формується шляхом закріплення негативних вчинків в часто повторюваних ситуаціях.

Точка зору ортодоксального психоаналізу зарубіжних психологів

Представником цього напрямку є З. Фрейд. Він вважав, що особистість – це результат взаємодії стримуючих і спонукають чинників.

Зигмунд Фрейд

Динаміка розвитку особистості залежить від інстинктивних дій:

 • джерела виникнення початкового імпульсу;
 • спонукання до задоволення;
 • мети (власне, задоволення);
 • об’єкт як носій мети.

Сексуальність З. Фрейд називає основним мотивом людської життєдіяльності.

Складові особистості:

 • ід – інстинктивна частина, що підкоряється принципу отримання задоволення;
 • его спирається на усвідомлення свого місця в реальності в ході спілкування з іншими індивідуумами;
 • суперего протиставляє себе его, формуючи надзавдання, стимулюючи і стримуючи його.

Переслідуючи різні завдання, его, ід і суперего, породжують важкий конфлікт, впорається з яким можна, тільки використовуючи захисні механізми. Особистість формується нормально, якщо вони налагоджені для підтримки рівноваги між несвідомим і свідомим.

Теорія особистості по Фрейду предлолагает три складові

Дослідження З. Фрейда показали, що в основі всіх потягів особистості лежить бажання сексу і смерті (лібідо і тонатос), що виключають одна одну відтворення і руйнування.

Відповідно до теорії ортодоксальної психології, поведінку людини закладається в сім’ї в ранні роки життя, а ті проблеми, які виникають в підлітковому віці – підсумок проблем раннього дитинства.

Причини девіантності підлітків по Фрейду

Причини девіантної поведінки підлітків по З. Фрейду:

 • конфлікт між бажаннями его і обмеженнями суперего;
 • дисонуючі відносини між тонатос і лібідо;
 • неправильно побудовані захисні механізми;
 • негативний досвід дитинства.

  Наркоманія – один з видів девіантності

Дослідження его-психологів

Его-психолог Анна Фрейд вважає, що причини аномальних вчинків криються в особливостях его, що дає оцінку виникають конфліктів. На відміну від З. Фрейда, вона звертає увагу поведінці особистості зовні. Період підліткового віку розглядається як проблема переходу від життя за принципом «отримання задоволення» до реальності. Так само, як З. Фрейд, вона виділяла ід, его і суперего. Ід – це сексуальні інстинкти, які мають певні фази:

 • оральна фаза (прагнення кусати, плювати);
 • анальна (в прояві жорсткості і прагненні до руйнування);
 • фалічна (хвастощі, влада, зазнайство);
 • фази пубертатности, предпубертатном (асоціальна поведінка).

Зміст суперего завжди залежить від авторитетності і впливає на позицію людини по відношенню до моралі, що панує в суспільстві.

Конфлікти з батьками призводять до порушення нормального поведінки

Конфлікт з батьками завжди тягне небезпечні зміни в особистості підлітка. Відсутність батьків завжди тягне ризик втрати суперего.

Інстинктивні потреби підлітків задовольняються негайно, а це може бути небезпечним. За словами А. Фрейд, всі діти в цьому віці нечемні, неслухняні, вперті. У цьому стані підліток повинен бути стримуватися дорослими.

Найпоширеніші конфлікти підлітків з батьками

Бажання смерті, користь, ревнощі, жадібність А. Фрейд називає нормальними проявами дитячої поведінки. Захисними механізмами від них при дорослішанні є соціальна адаптація, ідентифікація, интроекция і наслідування.

Підлітковий суїцид – результат девіантності

У підлітків під впливом формується активного суперего відчуває свою індивідуальність, але вона настільки слабка, що ще довгий час дитина потребує підтримки з боку дорослих.

Его-психолог Еріксон Е. вважає, що людське життя складається з стадій зростання, найбільш важливою є спілкування з колом осіб, який у підлітків збільшується і змінює напрямок його розвитку. Дорослішання Еріксон Е. визначає, як подолання психологічних і соціальних криз, в результаті яких формується характер.

Ознаки підліткового періоду

Найбільш важливими поняттями, сформульованими Еріксоном Е., є его і групова ідентичність. Підлітковий вік – це стадія небезпеки, пов’язана зі змішанням ролей. Нерідко підлітки прагнуть виконувати ту, яка суперечить тій, яку хочуть батьки.

Індивідуальна психологія про причини аномальної поведінки

Дослідження відомого представника індивідуальної психології Адлера найбільш важливим у формуванні особистості показали соціум. Все життя людини підпорядкована досягненню свідомою чи несвідомою мети. Основним стимулом розвитку Адлер назвав прагнення бути кращим.

Психолог Альфред Адлер

Роль Адлера в дослідженні неправильної поведінки підлітків складається в опис ситуацій, неминуче призводять до відсутності інтересу до життя в суспільстві, розвитку відокремленого стилю життя, ізоляції в сукупності з почуттям власної переваги:

 • стан, пов’язаний з фізичною неповноцінністю;
 • відторгнутість;
 • розпещеність.

Адлер стверджує, що діти з фізичними вадами можуть подолати труднощі і їх наслідки з чудовими результатами.

Знедоленим дітям згодом важко самостійно виховати в собі почуття любові і з часом вони стають жорстокими і холодними.

Перелік якостей девіантних підлітків

Розпещені діти не впевнені в своїх силах, тому що не застосовували їх для задоволення потреб.

Як проявляється стрес у підлітків

Завданнями життя Адлер назвав дружбу, любов і роботу. Ще в ранньому дитинстві людина вибирає свій життєвий шлях і його сценарій, яким згодом тільки слід. У підлітків цей план допрацьовується. Основною метою завжди залишається прагнення бути кращим, без задоволення цієї потреби і відсутності компенсації виникає почуття неповноцінності.

Дослідження теоретиків об’єктних відносин

Основним її автором є психолог Кляйн Мелані. В основу своєї теорії вона помістила конфлікт між прагненнями до безпеки і задоволення. Людина постійно прагне до задоволення потреб в безпечній обстановці.

Мелані Кляйн і її теорія

Її прообраз – годування дитини грудьми. Цей стереотип людина проносить крізь усе життя. Кляйн М. виділяє поняття «хорошою» і «поганий» грудей. Хороша відповідає первинному стереотипу отримання задоволення, погана – немає. Якщо дитина не може чітко відокремити «хорошу» груди від іншої, виникає непристосованість.