Розвиток гармонійної емоційно-вольової сфери дошкільника

Емоційно-вольова сфера включає в себе зміст, динаміку, а також якість емоцій і почуттів кожної людини. Роль емоцій і волі в розвитку дитини важко переоцінити. Надаючи вплив на практично всі пізнавальні процеси, вони впливають на те, яким саме він побачить навколишній світ і яким буде його сприйняття в подальшому.

Закріплення фундаментальних аспектів емоцій відбувається, головним чином, в дошкільному віці. Саме тому розвиток емоційно-вольової сфери дитини – дошкільника вимагає до себе особливої ??уваги з боку сім’ї.

Емоції у дітей дуже безпосередні

Компоненти емоційно-вольової сфери дитини

Основу емоційно-вольової сфери складають:

  1. Емоції – найбільш прості реакції дитини на навколишній світ. Умовно поділяються на позитивні (захоплення, радість), негативні (гнів, страх), нейтральні (здивування і т.д.).
  2. Почуття – більш складні комплекси сфери, які включають в себе різні емоції і проявляються по відношенню до певних предметів, людям, яких подій.
  3. Настрій – більш стійкий емоційний стан, який залежить від цілого ряду чинників, в тому числі тонусу нервової системи, стану здоров’я, навколишнього оточення, соціального оточення, діяльності і т.д. Залежно від тривалості настрій може бути стійким, або нестійким, стабільним, або мінливим – ці чинники визначаються темпераментом, характером людини і деякими іншими особливостями. Воно здатне чинити серйозний вплив на діяльність людини, то стимулюючи, то розбудовуючи її.
  4. Воля – ще один компонент емоційно-вольової сфери людини, відображає його здатність до свідомої регуляції діяльності і досягненні поставлених перед собою цілей. Вже досить добре розвинена в молодшому шкільному віці.

Різниця між емоціями і почуттями – визначення

Особливості розвитку емоційно-вольової сфери дошкільника

Емоційно вольова розвиток дитини в дошкільному віці здійснюється під впливом, головним чином, двох груп чинників – внутрішніх, до яких відносяться вроджені особливості дитини, а також зовнішніх – сімейної ситуації дитини, його оточення.

До числа основних етапів розвитку емоційно-вольової сфери дитини відносяться такі моменти.

Закріплення позитивних і негативних емоційних реакцій. Дитина починає чітко розуміти, що викликає у нього позитивні емоції, що – негативні і відповідно до цього коригувати свою поведінку. А саме – уникати то, що викликає у нього негативні емоційні реакції і прагнучи до того, що пробуджує в ньому позитивні.

Дитина повинна вміти розрізняти власні емоції

Аспекти емоційної сфери дошкільника починають визначати успіх і результативність будь-якого виду діяльності (в тому числі навчання). Здійснюється перехід його бажань в прагнення.

Завдяки виникненню у свідомості дитини емоційно позитивного результату майбутньої діяльності, у створенні дитини формуються мотиви, що мають різну силу і значимість. З часом це призводить до формування ієрархії потреб, індивідуальної для кожної людини. Цікаво, що позитивні емоції є більш значущими стимулами, ніж негативними: саме тому розумне заохочення діє на дитину значно краще покарань.

Різниця між емоціями і відчуттями – визначення

Здатність дошкільника розуміти свій емоційний стан і розвиток навичок самопізнання. Ще на самому початку дошкільного періоду дитина ще не здатна розуміти пережиті їм емоції. А до кінця він вже не тільки усвідомлює те, що відчуває, а й здатний висловити вербально то, що йому «добре» або «погано», «весело» або «сумно» і т.д.

Спектр пережитих дитиною почуттів значно розширюється. Паралельно з цим збагачується і його словниковий запас, що описує безпосередньо особливості емоційно-вольової сфери.

Що таке настрій у дітей

Що потрібно знати про розвиток емоційно-вольової сфери вашої дитини? Корисні поради батькам

Для того, щоб дитина знала, що представляють собою емоції, почуття і які відтінки вони мають, словниковий запас дитини потрібно періодично поповнювати новими для нього поняттями.

У дошкільному віці у дитини переважають наочні форми мислення. Тому вивчати прояви емоцій і почуттів дуже зручно на конкретних прикладах з допомогою спостереження за героями казок і мультфільмів. Наприклад, під час перегляду можна обговорити з дитиною що саме відчуває персонаж, що викликало у нього такі почуття і емоції, є вони позитивними, або негативними, чи можуть що-небудь розповісти про нього і т.д. Також, користуючись конкретними прикладами, дитині можна пояснити основні ознаки і прояви емоцій, навчити його розрізняти їх (наприклад, описати, як змінюються міміка і жести людини, коли він сміється, сердиться, дивується і т.д., що відбувається з інтонацією його голосу ).

Емоційна сфера – структура

Незважаючи на те, що розподіл почуттів і емоцій на позитивні і негативні знайоме всім, не варто переконувати дитину, що останні відіграють виключно негативну роль в його житті, варто пам’ятати про те, що контрольований страх нерозривно пов’язаний з інстинктом самозбереження, образа виділяє кордону особистого простору , відокремлюючи дозволене від забороненого. Невдоволення, виражене в коректній формі, служить захисним механізмом, що розкриває невдоволення дитини ким-небудь або чим-небудь.

Для того, щоб навчити дитину-дошкільника поважати почуття інших людей, необхідно щоб він сам відчував розуміння з боку дорослих. Для цього не потрібно забороняти йому проявляти їх і, паралельно – заохочувати говорити про те, що він відчуває. Розвиток емпатії неможливо без розуміння і довіри.

Причини порушень емоційної сфери

Батько повинен пояснити дитині, що кожна людина може відчувати і невдоволення, і гнів, і страх, і що все це – абсолютно здорові емоції, без яких неможливе життя будь-якої людини. Важливо просто навчитися виражати їх максимально коректно.

Дитині потрібно навчитися підбирати емоції таким чином, щоб вони якомога краще відповідали його емоційному стану. А також – правильно розпізнавати емоції оточуючих. Це значно полегшить його комунікацію з іншими людьми і буде розвивати в ньому такі якості, як емпатія, здатність до співчуття і т.д.

Види порушень емоційно-вольової сфери

Розвиток вольових якостей дитини

Якості емоційно-вольової сфери дитини розвиваються за допомогою регулярної та систематичної діяльності.

Що таке воля і як її розвивати

Поступово нарощування її інтенсивність і темп, потрібно слідувати головним правилам, і вимогам, що пред’являються до завдань:

  • Складність завдань повинна бути помірною: дитина повинна чітко бачити мету і усвідомлювати її досяжність, але в той же час мати справу з певними проблемами на шляху до її досягнення.
  • Режимні моменти повинні бути здійснені приблизно в один час для вироблення у дитини більш стійких навичок.
  • Розвиток вольових якостей має починатися в ранньому віці, але важливо не перестаратися: до дошкільного періоду мозок дитини ще фізіологічно не готовий до тривалої діяльності.

Як визначається вольова готовність у дітей

Приклади завдань і вправ на розвиток емоційно-вольової сфери дитини

Розвиток емоційно – вольової сфери дитини в дошкільному віці буде здійснюватися набагато легше за допомогою спеціально організованих ігор та вправ.

Вони дозволять дитині в простий і невигадливою формі запам’ятати базові емоції людини, їх прояви та роль і життя кожного. Проводити їх можна як індивідуально, так і в малій групі.

«Маски»

Мета гри: вивчення міміки і жестів, що супроводжують тієї чи емоції або відчуваю. Розвиток навичок розпізнавання емоцій за невербальними сигналами.

Маски з «емоціями» можна самостійно

Для цієї гри діти можуть самостійно, під керівництвом дорослого зробити з паперу маски, що відображають різні емоції людини – смуток, радість, здивування, захоплення і т.д. Потім на одного з дітей надаватися випадкова із них (дитина не знає, яка саме).

Завдання гравця – вгадати «свою» емоцію за допомогою підказок інших дітей (особливо положення і форми очей, брів, губ і т.д.).

«Мімічна гімнастика»

Мета гри: розвиток здатності до активного вираження емоцій, вміння пов’язувати вербальні і невербальні прояви емоційних станів. Розвиток емоційного інтелекту та емоційної культури.

Мімічна гімнастика на впізнавання емоцій

На картках пишуть емоції, які відповідають тому чи іншому (в цьому віці дитині буде легше працювати з казковими персонажами). Завдання дитини – зобразити їх.

Приклади завдань:

  • Посміхнутися, як Буратіно.
  • Злякатися, як Червона Шапочка.
  • Розсердитися, як мачуха Попелюшки.

«Театр»

Мета гри: вміння розрізняти емоційний стан інших людей, спираючись головним чином на їх невербальні прояви.

Дитина намагається зобразити невербально (тобто, за допомогою міміки і жестів) ту чи іншу емоційний стан – радість, смуток, розчарування, здивування, захоплення, хвилювання. При цьому частина його особи повинна бути прикрита рукою або аркушем паперу. Учасники гри повинні вгадати, що саме зображує ведучий.

Театралізовані ігри – ефективний метод розвитку емоційно-вольової сфери

Розвиток емоційно-вольової сфери дозволить дитині в подальшому не тільки ефективно будувати відносини з оточуючими, а й більш грамотно висловлювати свої емоції.

Підвищується емоційна культура дитини і відповідний інтелект. І вирішальну роль в цьому віці буде грати відносини дитини з батьками.