Соціально-психологічні методи корекції девіантної поведінки школярів

Під девіантною розуміється окремий вчинок або система вчинків особистості, які порушують моральні і моральні принципи, встановлені в даному суспільстві. До таких належать: періодичні прогули шкільних занять, втечі з дому, періодичне бродяжництво, виражена агресія, ранні суїциди, підліткова алкоголізація.

Підлітки відрізняються чутливістю до різноманітних стресів. Саме в цей період спостерігається велика кількість підлітків, абсолютно не вміють опановувати власними емоціями.

Куріння підлітків – один з видів девіантної поведінки

Причини асоціальної поведінки дітей

Серед важливих причин, що провокують появу «важких» дітей, психологи відзначають серйозні травми в межах родини: що стався розлад батьків, брак батьківської любові, смерть одного з батьків, прояв батьківської жорстокості або непослідовності у вихованні, тривале перебування в дитячому будинку.

Причини порушення поведінки у дітей

Визначальна роль в процесі соціалізації та попередження податкових девіантної поведінки відведена освітній школі. Це пов’язано з тим, що дитина в основному знаходиться в школі, де він освоює норми моральної поведінки в суспільстві. Школа визнана тим офіційним інститутом, де активно транслюються загальноприйняті принципи і моральні цінності.

Девіантна поведінка – визначення

Основи корекції відхилень у поведінці

Корекція девіантної поведінки підлітків є комплексом соціально-педагогічних і психологічних процедур, націлених на регуляцію мотивації, моральних орієнтацій, важливих установок і загальної поведінки окремо взятої особистості. Девіантна поведінка і соціальний контроль повинні йти у взаємодії, інакше такі діти можуть серйозно нашкодити своєму майбутньому.

Різниця між типами асоціальної поведінки: девіантної і деликвентного

Педагоги виділяють наступні доступні для розуміння методи корекції:

 • Педагогічна корекція – це поширені методи громадського впливу, коли виправляються активно-вольові дефекти, усуваються страхи, використовується методика ігнорування, метод культури здорового сміху і т. Д.
 • Особлива педагогічна корекція – виправлення видимих ??недоліків відхилень у поведінці, нервового характеру, виховання працею, подальше виправлення простим методом раціонально організованого колективу.
 • Психологічна технологія корекції девіантної поведінки базується на практичному виправленні цих помилок, наприклад, за допомогою самонавіювання, гіпнозу, методу переконання і психоаналізу.

Фактори виникнення ДП – соціальні і фізіологічні

Корекція девіантної поведінки підлітків прямо залежить від ступеня взаємодії індивіда в процесі міжособистісного спілкування, прояву вольових якостей особистості.

Завдяки включенню вольових якостей поступово корекція аморальної поведінки переходить в самокоррекцию.

Педагогічна корекція девіантної поведінки підлітків складається з наступних послідовних етапів:

 • точно формулюється соціальна та педагогічна проблема;
 • висуваються припущення про можливі причини аморальної поведінки;
 • діагностичний період;
 • підбір потрібних методів корекційної роботи;
 • застосування передових методик корекційної роботи;
 • створення програми психокорекційної діяльності зі школярами;
 • ведеться практична педагогічна діяльність з дітьми девіантної поведінки;
 • здійснення контролю за результатами впровадженої програми.

Основна робота психолога і шкільного соціального педагога в цей час повинна бути спрямована на виявлення та усунення глибинних причин для нестандартної поведінки чутливого підлітка. В даному випадку це аналіз всього, з чим пов’язана соціологія девіантної поведінки, – це вивчення особливостей оточення агресивного підлітка, його сім’ї, дворових компаній, різних неформальних кримінальних груп. Також потрібно з’ясувати мотивацію підлітка, що складається в неформальній групі, тобто їм рухає бажання самоствердитися серед однолітків, отримання соціальної захищеності в групі, реалізація дружнього спілкування або задоволення потреби в вживання алкоголю.

Основні форми девіантної поведінки

Важливу роль при цьому відіграє особисте ставлення підлітка до себе, свого відхиляється і найближчого соціального оточення. На цьому докладному аналізі вибудовується подальша соціальна діяльність педагога.

Методи корекції відхилень у поведінці

Педагогіка виділяє наступні групи ефективних методів, націлених на виправлення девіантної особистості:

 • Спосіб руйнування деяких рис негативного характеру, тобто це радикальний метод реконструкції сформованого характеру.
 • Метод швидкої перебудови мотиваційної сфери і основних принципів самосвідомості, коли підлітком переосмислюються його важливі переваги і недоліки, відбувається переорієнтація його свідомості, проговорюються приблизні негативні підсумки девіантної поведінки.
 • Методика практичної перебудови життєвого досвіду полягає в обмеженні, приписі, перенавчанні, регламентованому способі життя.
 • Метод, коли працюється негативну поведінку і заохочується позитивне.

Методи і прийоми корекції відхилень у поведінці

Результативність соціального контролю девіантної поведінки залежить від поєднання індивідуального та колективного психологічного впливу, застосування різних методів і різновидів позаурочної діяльності під час корекційної роботи з підлітками.

Роль сім’ї в психокорекції відхилень у поведінці

Особливу роль в роботі з «важкими» відводять сім’ї, адже саме в ній криються все причини такої дивної поведінки дитини. педагоги виділяють наступні види сімей з несприятливою атмосферою:

 1. Сім’ї, де панує несприятлива атмосфера байдужості і брутальності батьків до своїх дітей.
 2. Сім’ї, де відсутня емоційний контакт між її членами.
 3. Сім’ї, де відчувається нездорова моральна атмосфера.

Роль сім’ї у виникненні відхилень у поведінці

Психологи виділяють 4 несприятливі для дитини ситуації в сім’ї:

 1. Батьківська гіперопіка різного ступеня.
 2. Гипоопека, часто перетікає в бездоглядність.
 3. Ситуації, де є «кумир» сім’ї.
 4. Моменти, коли створюється «попелюшка» в сім’ї.

Педагоги виділяють 4 типи неблагополучних сімей, що роблять негативний вплив на зростаючого дитини:

 • Неповні сім’ї, де відчувається брак виховних ресурсів.
 • Конфліктні сім’ї.
 • Морально неблагополучні сім’ї.
 • Педагогічно некомпетентні сім’ї.

Причини бродяжництва дітей

При аналізі відхилень у поведінці школярів педагоги виділили такі несприятливі виховні ситуації, що провокують аморальну поведінку підлітка:

 • Відсутність батьківської усвідомленості в процесі виховного впливу на дитину.
 • Придушення особистості дитини або прояв насильства у вихованні, які припиняються до підліткового періоду.
 • Батьківське перебільшення дитячої самостійності через особистих егоїстичних мотивів.
 • Хаотичність у вихованні через що виникає розбіжностей батьків в застосуванні тих чи інших методів.

Ефективність корекції спілкування в сім’ї школярів з девіантною поведінкою безпосередньо залежить від органічного поєднання прямого і непрямого впливу на сім’ю.

Поради батькам по відношенню до власної дитини

Бажано по можливості стримувати руйнівні гнівні пориви дитини перед їх проявом, зупинити власну руку, занесену для удару.

Напрямок роботи – корекція ворожості

Необхідно показати дитині, наскільки неприйнятно його ворожа поведінка, спрямоване на неживі предмети, а також на людей. Відкрите осуд такої поведінки, активна демонстрація невигідність його поведінки в окремих випадках дають найвищий результат.

 • Необхідно встановити табу на забіякуваті поведінку, при порушенні правил бажано нагадувати дитині про це.
 • Дати дітям можливість вибору альтернативи поведінки на основі розвитку у них почуття співпереживання, емпатії.
 • Дітей потрібно навчати консультативним методам вираження гніву як емоції, властивої кожній людині.

Необхідно проводити наступну роботу з батьками «важких» дітей:

 • Детально інформувати батьків про унікальні особливості дитини з аморальною поведінкою.
 • Навчати батьків розпізнавати поява власних згубних станів, що виникають при спілкуванні агресивними дітьми, а також доступним прийомам відновлення психологічної рівноваги.
 • Навчати батьків навичкам вільного, «ненасильницького» спілкування, активного слухання, використання замість наказових «Ти-повідомлень», демократичних «Я-повідомлень», невимушеному спілкуванню без погроз і наказів.
 • Відпрацьовувати навички продуктивної співпраці з агресивними дітьми за допомогою спеціальних рольових ігор і моделювання ситуацій.
 • Виробляти єдині правила і вимоги виховання.
 • Відмова від традиційних методів покарання, перехід до способів переконання і активного заохочення.
 • Включати дитину в секційні гуртки за інтересами, студії.

Способи індивідуальної корекції ДП

Методи індивідуальної корекції забіякуватого поведінки підлітка спрямовані на практичне засвоєння їм інших форм поведінки, коли дитина під час активної ігрової діяльності усвідомлює ступінь власної агресії та неадекватної поведінки, навчається її контролювати, а потім освоювати інші варіанти реакції на те, що відбувається.

Методи групової корекції ворожого поведінки допомагає з виразом агресивних імпульсів. Вихід гніву за допомогою активних дій або в процесі гри ефективний при корекції поведінки дітей в групах.

Етапи виховної стратегії з важкими дітьми

Прийоми корекції поведінки

Ось кілька ефективних прийомів корекції відхилень у поведінці дітей, які може взяти на озброєння кожен батько і педагог.

Простий прийом «Наші почуття»

Завдання: за допомогою ознайомлення дітей з позитивними емоціями, вербальним і невербальним спілкуванням, реакцією власного негативного досвіду педагог навчає дітей ефективно справляти з власної агресією.

Підготовчі матеріали. Потрібно підготувати невеликі картки з назвами людських почуттів, таких як: захоплення, засмучення, образа, натхнення, страх, задоволення, лютий гнів, сором, відраза, неприємне збентеження, гірка печаль.

Результати анкетування підлітків з важким поведінкою

Активний процес: пропонуємо дитині розділити картки на 2 групи, в одній будуть позитивні, а в інший згубні почуття. Потім дитина може придумати ситуації, коли ці почуття проявляються. Потім можна дати дитині намалювати ті стану, які йому імпонують найбільше, він може розповісти, з якої причини він вибрав саме їх.

Прийом «Маленький секрет»

Мета: швидке відновлення колишньої благотворного стану допомагає дитині легко позбавлятися від гнівних імпульсів і вираженого агресивної поведінки.

Використовувані матеріали: аркуш паперу і олівці.

Процедура: необхідно прийняти зручну позу, закрити очі на пару секунд, уявити те місце, де йому комфортно бувати. Якщо такого немає, то його можна вигадати. Які звуки і фарби в навколишньому місці, які неживі предмети там знаходяться? Потрібно ще раз озирнутися подумки, запам’ятати все візуально, відкрити очі і спробувати відобразити все це на аркуші паперу.

Метод «Капелюхи» дозволяє поділити проблеми за складністю

Спосіб «Мої емоції»

Завдання: рольове програвання багатьох реальних ситуацій, активне вживання в нову роль. Виникаючі в процесі такої мініатюрної інсценування почуття вчать дітей іншим позитивним варіантів поведінки, ніж виражена форма агресії.

Потрібні матеріали: яскравий дитячий картон, конструктор, дитячий ляльковий театр або звичайні іграшки (плюшеві ведмедики, ляльки, машинки).

Процес: різні моменти придумуються на основі відомих казок, або з дитиною батьки фантазують, вигадуючи з улюбленими героями історії, де головні персонажі дитина сам наділяє певними якостями. Програє історії можна записувати на камеру, після чого можна разом з дитиною аналізувати, виділяти головних персонажів, їх виражені якості. Можна запитати, яким вигаданим героєм дитині сподобалося бути найбільше. Якщо негативним, то можна провести бесіду про те, чого немає позитивному герою, яким способом він цього може домогтися.

Можна придумати невелику казку, де позитивний герой наділяється усіма зазначеними якостями, які подобаються дитині в агресивному героя. Що в підсумку з цього виходить, все це можна проговорити разом.

Ефективна методика «Карлючки»

Мета: створення атмосфери невимушеності, налагодження емоційного контакту, вивільнення дитини від різних гальмувань, завдяки чому його каракулі виходять спонтанними.

Методика Карлючки давно використовується в психології

Потрібні матеріали: простий олівець, великий аркуш ватману, кольорові олівці.

Процедура: запропонуйте дитині розмашистими рухами, залучаючи все тіло намалювати в повітрі якусь каракулю. Коли він почне відчувати свободу тілесних рухів, він може закрити очі і перенести ці дії на чистий папір. Коли каракуля буде готова, то можна розглянути її з усіх боків, виявляючи і розфарбовуючи в ній різні форми. Їх виділяємо яскравими тонами. Іноді з цього безладу може народитися спонтанна історія. У цей момент з батьків потрібно звернути увагу на те, які кольори використовує дитина, які саме образи йому приходять.

Психологічна методика «Картина світу»

Основні завдання: ретельне вивчення індивідуальних особливостей образу, а також особистого сприйняття власного світу, наскільки воно забарвлене в негативні фарби.

Матеріал: білий аркуш, кольоровий олівець і ручки.

Процес: спочатку дається коротка інструкція намалювати навколишній світ, яким його собі уявляє дитина. Після цього дитину просять сфотографувати власний світ на папері, на що він схожий.

Психологи вміють розшифрувати малюнки дітей

Докладний аналіз малюнків показав, що існує 5 основних видів малюнків про власний світі:

 1. Зображення власного світу в формі великої круглої планети, інших планет сонячної системи – це суто когнітивна картина світу в рамках загальноприйнятих знань.
 2. Картина в формі пейзажу – в формі милого міського або сільського пейзажу з присутністю щасливих людей, яскравих кольорів і красивих тварин, є бажаним чином свого найближчого оточення.
 3. Оточення, власний будинок, його реальна обстановка в будинку – це ситуативна картина.
 4. Метафорична картина передає досить складні почуття, видані в формі ускладненого образу.
 5. Схематична картина світу, яка відрізняється граничною стислістю викладу, можливо, скритністю дитини.

Основними орієнтирами в аналізі картин для батьків повинні бути відмічені крупним планом частини картини світу, які дитина хоче мати, який світ у нього є зараз.

Обов’язково розпитайте його в подробицях, що він зобразив на цьому чистому аркуші паперу.

Практична гра «Крикни голосніше!»

Цілі: за допомогою формування реальної ситуації прийняття допомогти дитині ефективно і швидко нейтралізувати вербальну форму агресії.

Цей метод активно застосовується, якщо дитина активно використовує в своєму повсякденному побуті лайливу лексику або грубо обзивається. Ця методика може проводитися як батьками, так і шкільними психологами.

Процентне співвідношення підлітків з поведінкою, що відхиляється

У момент, коли дитина сказав гостре слівце, потрібно з’ясувати ступінь його розуміння значення слів, які вимовляються. Якщо він точно розуміє їх закладений сенс, то можна провести бесіду, задавши кілька важливих питань. У чому причина вживання таких слів? Чому вони йому подобаються? Що вони означають особисто для нього? Необхідно спокійним тоном пояснити, як відчувають себе прості люди, безпосередньо, на адресу яких вимовляються такі лайливі слова.

Можна запропонувати дитині успішно впоратися з поставленим завданням, зацікавити його пропозицією прогулятися в таке місце, де він зможе вимовляти свої міцні слова стільки, скільки захоче, ніхто його за це засуджувати не буде.

Для цього можна вибрати віддалену галявину. Потрібно дати йому зрозуміти, що він тут може лаятися. Потрібно зробити так, щоб дитина голосно промовляв усі матюки, по нескольку раз, постійно підсилюючи голос. Коли дитина втомиться і більше не захоче голосно лаятися, то можна похвалити його за те, що він вміє голосно кричати. Якщо у нього знову з’явиться бажання вилаятися, то ви знову прийдете з ним туди. Про цей випадок сильно не поширюватися, щоб не скомпрометувати дитини.

Проведення таких коригувальних заходів – важлива соціальна функція, яку повинен реалізувати кожен педагог і батько.

Психологія ДП окрема галузь

Вивченням подібних нестандартних форм поведінки займається така важлива галузь науки, як психологія девіантної поведінки, до якої і потрібно звертатися за пошуком підходящих корекційних методів. Корекція такого поводження, що відхиляється – це не тільки турбота психологів і спеціальних педагогів, а й пріоритет органів, що ведуть соціальний контроль над підлітками з неадекватною поведінкою.

Соціальний контроль над підлітками з відхиленою від норми поведінкою

Більшість дітей з відхиленнями в поведінці, які порушують громадський порядок, потребують медичної, соціальної та психологічної допомоги. Можливості нашої виправно-трудової системи обмежені, тут найменше піклуються про виправлення підлітка, тут його психіку і подальшу долю можуть скалічити.

Спочатку поведінка, що відхиляється у підлітка не має під собою чіткої мотивації.

Два способи контролю дітей з ДП

Молода людина лише прагне повною мірою відповідати вимогам своєї компанії, схильної до аморальної поведінки. В силу низьких умов життя такі підлітки не можуть визначити свої соціальні ролі.

Виділяються наступні важливі методи соціального контролю:

 • Використовувані способи і методи здійснення соціального контролю повинні бути адекватні девіантної поведінки. Важливим засобом соціального контролю повинно стати повне задоволення різних потреб дітей, схильних до нестандартної поведінки. Як гідна альтернатива різним видам протиправних, кримінальних дій можуть стати наукове, технічне та інші види шкільного творчості.
 • Розумне скорочення репресивних методів психологічного впливу. Обмеження особистої свободи підлітка призводить до соціальної і моральної деградації. Звідси випливає, що по відношенню до юних правопорушників допустимо прояв лояльності у вигляді скорочення термінів позбавлення волі, покарання з випробуванням.
 • Гнучка система соціальної допомоги, що включає громадські організації, створені за принципом “самодопомоги”.
 • Здійснюється жорсткий контроль над потоком відеозаписів, які містять сцени насильства, агресії, жорстокості.
 • Соціальна підготовка кадрів, які можуть працювати з важкими підлітками – соціальних працівників, досвідчених лікарів-наркологів, всіх, хто працює з юними девіантом.

Всі ці дії спрямовані на скорочення дитячої злочинності, яка отримала в нинішній час настільки широке поширення. У чому ж причини таких порушень, з чим пов’язані дитячі порушення громадського порядку?

Психологічна корекція підлітків з ДП

Дрібна злочинність в підлітковому віці

Злочин – це небезпечне явище, що ставить під загрозу безпеку, здоров’я і навіть життя оточуючих людей. За вчинення будь-якого злочину передбачена відповідальність.

На різні види правопорушень підлітків штовхають наступні внутрішні мотиви:

 • Як випливає з офіційної статистики, найчастіше підлітки скоюють злочин з простої користі, тобто зацікавленості в отриманні особистої вигоди. Корисливі мотиви є об’єктивними причинами безлічі крадіжок, псування цінного майна;
 • Ірраціональні хуліганські спонукання, що не піддаються жодній логіці;
 • Деякі особистісні особливості чутливого підлітка також можуть виступати об’єктивними причинами багатьох громадських правопорушень. Серед таких відзначають егоїзм, прояв неповаги до прийнятих норм, почуття ненависті, злоби.

Види девіантної поведінки у підлітків

Об’єктивні причини подібного нестандартної поведінки умовно класифікують на 2 групи, в які входять біологічні та соціальні фактори. У ролі біологічних факторів виступають спадково обумовлена ??схильність до неадекватної поведінки, особистісні особливості темпераменту дитини.

Соціальні чинники – це найближче оточення дитини, що надає на нього вплив особиста сім’я, школа, однолітки. Стиль сімейного виховання, прийнятий будинку, дає грунт психологічних причин для девіантної поведінки підлітка.

Як випливає з офіційних даних статистики, більшість дрібних правопорушень виробляють підлітки, які виросли в сім’ях, що володіють малим достатком, неповним складом, де панує соціально неблагополучна атмосфера. Якщо в родині присутні люди, які ведуть асоціальний спосіб життя, то в рази збільшується ризик швидкого залучення підлітка до небезпечної злочинної діяльності.

Психологічний вплив на дітей з ДП

Психологічний мікроклімат в будинку також відіграє важливу роль, адже підлітки, що стають мимовільними свідками запеклих батьківських сварок, найчастіше виявляються втягнутими в погані компанії своїх однолітків. Як попередити подібне явище в своїй сім’ї? Це питання хвилює багатьох сучасних батьків.

Корисні поради з профілактики відхилень у поведінці підлітків

Будь-яку виникає проблему набагато простіше попередити, ніж усувати її наслідки. Саме з цієї причини особливої ??важливості набуває профілактика агресивної поведінки підлітків.

Профілактика і корекція ДП

Поради молодим батькам по профілактиці аморальної поведінки у дітей:

 • Необхідно своєчасно поговорити з дитиною про наслідки правопорушень, які часто відбуваються в його віці. Багато молодих людей роблять будь-які злодіяння, не думаючи про майбутній покарання.
 • Завдання батьків полягає в тому, щоб у дитини сформувалося уявлення про ступінь адміністративної і кримінальної відповідальності за ті чи інші протиправні діяння.
 • Батьки повинні мати уявлення про вузькому колі спілкування їхньої дитини, важливо на цьому етапі встановити довірчі відносини, формуючи будинку сприятливу атмосферу для спільного проведення часу. Потрібно заохочувати бажання дитини ходити періодично в гості до його друзів. Але кількість вечорів, проведених поза домом, має бути регламентовано і обговорено заздалегідь.

Відсутність дисципліни і неорганізованість є визначальними факторами ризику. Саме тому так важливо, щоб у дитини в цей період було корисне захоплення, якому він буде готовий присвячувати свій вільний від занять час. Активно займаючись спортом, інструментальною музикою або беручи участі в різних тематичних конкурсах, підліток легко зможе знайти друзів по власних інтересах, обмежуючи себе від поганої компанії.

Робота з батьками важких підлітків

Під час спілкування з дитиною батьки повинні заохочувати, відкрито висловлюватися про себе, ділитися з батьками своїми потаємними переживаннями, почуттями.

Психологами вже давно помічено, що діти, оточені батьківською турботою і увагу, а не гіперопікою, рідше проявляють схильність до аморальної поведінки, ніж діти, чиє майбутнє байдуже батькам. Така байдужість до дитини з боку батьків, яке він відчуває, може стати причиною його агресивної поведінки. Позбавлені покладеного батьківської уваги підлітки будуть намагатися таким шляхом залучити батьків у своє життя.

Ступінь загальної освіченості батьків при цьому відіграє важливу роль, знання унікальних особливостей кризи підліткового періоду.

Профілактика відхилень у поведінці підлітків – завдання, заради виконання якої повинні об’єднуватися всі соціальні інститути, з якими пов’язаний підліток. Проведення першого профілактичного етапу відводиться школі, саме тут педагоги проводять ранню діагностику, де виявляється схильність дітей до агресивної, антисоціальної поведінки. З цією метою шкільні психологи проводять особисті спостереження, спеціальні дослідження з використанням професійно підібраних тестів.

Групова профілактика девінатного поведінки

Вести активну соціально-педагогічну діяльність з дітьми девіантної поведінки серед особливих груп ризику дозволяють спеціально підготовленим фахівцям.

При вихованні підлітка не варто забувати просту істину. Яким би правильним і зразковим не було виховання, діти ніколи не будуть робити те, що кажуть батьки, вони будуть робити так, як надходять в цій ситуації батьки. Відмінний особистісний приклад, продемонстрований дитині, може замінити багато виховні бесіди, захистити його від можливих неприємностей в майбутньому. Які б причини для аморальної поведінки у дитини не були, своєчасне уточнення наявних проблем, подальша профілактика і ефективна практична корекція за допомогою простих методів допоможуть йому отримати надію на соціально благополучне майбутнє без вираженої агресії і дрібних порушень.