Дієві технології роботи з девіантною формою поведінки дітей

Вивчення поведінки людей, що виходять за рамки встановленої моралі, зберігає свою актуальність серед сучасних соціологів. Не буває такого суспільства, де всі його члени поводяться відповідно до встановлених правил. Поки будуть будь-які установки, деякі люди будуть прагнути їх порушити.

Ступінь реакції оточуючих на подібне аморальну поведінку показує всю серйозність скоєного вчинку.

Деякі неадекватні дії вважаються протиправними лише в деяких країнах, а деякі дії визнають такими всюди. Наприклад, немає такого громадського кола, здатного пробачити вбивство своїх близьких. У багатьох країнах мусульманського світу вживання алкоголю в будь-якому його вигляді знаходиться під суворою забороною. А ось в Росії і Франції відмова від прийняття спиртного в певних ситуаціях вважається порушенням загальноприйнятих засад.

Діти з девіантною поведінкою -не обов’язково підлітки

Вся ступінь серйозність цього аморального вчинку визначається не тільки від його значущості, а й від частоти повторюють неадекватних дій. Ось якщо молодий студент покине аудиторію, повернувшись до людей обличчям, то одного разу це може стати причиною для сміху однокурсників, але от якщо такі дії починають повторюватися, то це серйозний привід для звернення до психолога.

Робота, яку проробляють всі представники соціології, полягає в тому, щоб з’ясувати справжню причину збільшених підліткових злочинів, розробити науково обгрунтовані теорії, розтлумачувати подібні соціальні питання.

Визначення девіантності в поведінці

Головні теорії аморальної поведінки

Були розроблені багатьма вченими різні теоретичні матеріали, де девіантна поведінка розглядається з різних аспектів, виявляються окремі особливості його формування та впливу на нього з метою позитивної корекції.

Девіантна поведінка – теорії, що мають біологічну основу обґрунтування, виділяють в окрему групу. Вчені вважали, що деякі особистості є негативними від народження, мають вродженими особистісними недоліками, які штовхають їх на суспільне порушення. Яскраві представники таких теорій припускали, що існує поняття вроджений злочинець. Причиною для висунення цієї теорії послужило тривале спостереження над злісними злочинцями в місцевих виправних установах. На думку відомого людини того часу, Ч. Ломброзо, багато досліджувані були природженими злочинцями, що володіють схожістю з нашими примітивними предками, якими рухали виключно прості тваринні інстинкти.

Психологія девіантної поведінки по Менделевич

Були зроблені багато спроб об’єктивної оцінки впливу спадковості на аморальну поведінку людей. Але такі теорії не знайшли підтримки у провідних соціологів. Наприклад, павук з’являється на світ з однією програмою – плести павутину. Але не існує людей, в яких закладена здатність вбивати або зламувати чужі оселі. Деякі генетичні властивості нервової системи можуть грати тут певну роль – надмірна запальність, невміння стримувати свої негативні емоції, адже вчинення злісного злочину носить імпульсивний характер.

Теорія Єнікеєва про девіантності

Подібні теорії, що мають біологічну основу, показують свою низьку ефективність, коли злочинець йде на вчинення неправомірного акта свідомо.

Соціально-психологічна основа нестандартної поведінки

Найголовніша роль в поясненні спонукають до аморальної поведінки причин відведена теорії розрегульованості. Прихильники цих теорій вважають, що зазначені соціальні правила і загальноприйняті норми регулюють поведінку кожної особистості, все люди знають, чого очікують від них. Під час гострих криз, воєн, кардинальних соціальних змін накопичений життєвий досвід не робить колишнього впливу. Багато людей під тиском обставин починають відчувати дезорганізованность і заплутаність. Багато прийняті цінності і норми втрачають свою колишню силу. Люди в цей момент починають втрачати особистісні орієнтири, свідомо відмовляються від загальноприйнятих цінностей. Всі ці стани, так чи інакше, призводять до аморальної поведінки.

Навішування ярликів – причина посилення девіантності

Економічна криза, зросла безробіття стають причинами різкого збільшення злочинності.

Бувають моменти, коли соціальна розрізненість не пов’язана з яким-небудь кризою або інфляцією, вона може простежуватися в масової міграції місцевого населення, все це призводить до порушення усталених соціальних зв’язків. Ступінь злочинності завжди вища там, де відбувається масова міграція населення.

Передумови і причини девіантності

Цікава також теорія наклеювання ярликів Гаррі Беккера – це виявлена ??здатність впливових соціальних груп навішувати ярлики аморальності деяким соціальним і національним меншинам. У числі таких перебувають цигани, які не мають певного місця спочинку, бродяги, особи без певного місця проживання, наркомани, хронічні алкоголіки.

Асоціальна поведінка найчастіше проявляється у підлітків

Якщо у індивіда є певне клеймо девианта, то він починає вести себе відповідно до власним уявленням про таку поведінку.

Подібний нав’язаний ярлик завжди ускладнює життя такій людині, йому набагато складніше знайти роботу до душі, налагодити особисті відносини, реалізуватися в житті. Люди часто бачать себе так, як думають про них інші, надходять відповідно до особистими уявленнями. Такі особистості потребують допомоги, щоб реабілітуватися в очах оточуючих, знайти гідне місце в житті.

Якості девіантних підлітків

Встановлені норми соціального контролю

Будь-яке нормально розвивається суспільство створює певні норми, правила етичної поведінки, певний контроль їх належного виконання.

Соціальний контроль і його види

Основні форми контролю включають такі:

 • певна соціальна робота з підлітками девіантної поведінки, що знаходяться в предкрімінальной стані;
 • тимчасова ізоляція від суспільства завзятих порушників і злочинців;
 • певне відокремлення – обмеження індивіда у встановленні контактів, неповна ступінь ізоляції, наприклад, сувора колонія або закрита психлікарня;
 • реабілітаційні заходи, спрямовані на якнайшвидше повернення колишніх правопорушників до нормального життя.

Тривале тюремне ув’язнення є єдиною мірою покарання порушників та соціального захисту постраждалого суспільства від таких небезпечних особистостей. Пріоритетним завданням подібного закладу вважається виправлення індивіда. Але в реальності подібний ефект в муніципальних в’язницях досягається не завжди.

Соціальні норми – визначення

Навпаки, життя в ізольованих тюремних умовах накладає певний відбиток на їх мешканців. Розміщення в переповнених тюрмах, злочинці стикаються з оточенням, протилежним тому суспільству, в якому вони звикли існувати. Як правило, саме в таких місцях люди формують ставлення до насильства як до громадської нормі, у них розвиваються навички кримінальної поведінки. Саме з цих причин ризик виникнення рецидивної злочинності дуже великий. Найчастіше більше 60% злочинців, звільнених в Росії, знову опиняються в тюрмах через 4 роки після звільнення.

Методи соціального контролю – види і опис

Будь-яка поведінка, що має відхилення від загальноприйнятих норм, прийнято вважати девіантною. Це вчинки широкого діапазону – від разового безквиткового проїзду аж до злісного вандалізму. При подібному погляді на проблему варто констатувати різні форми і величину суспільного відхилення.

У щоденній роботі з підлітками, схильними до аморальної поведінки, педагоги застосовують передові технології і прийоми, спрямовані на корекцію поведінки.

Сучасні технології роботи з підлітками

Практично кожен підліток, який веде себе девіантна, потребує кваліфікованої психосоціальної допомоги. В такому випадку він може розраховувати на конфіденційність звернення, взаємна довіра, почуття підтримки, прийняття і повага його особистості, індивідуальності.

Для таких індивідів надають дві наступні різновиди допомоги.

Система впливу на важкого підлітка

Профілактичні заходи, націлені на корекцію девіантної поведінки

Вони являють собою систему заходів, що діють на різних рівнях громадських організацій: загальноправовому, економічним, медико-санітарним, соціально-психологічному. Успіх подібних дій безпосередньо залежить від послідовності, своєчасності, комплексності запланованих заходів. Все це дуже важливо в такій непростій підлітковий період. Саме в цей час починається активно формуватися особистість, тому схильність до нестандартної поведінки починає активно проявлятися саме в цей період;

ВООЗ виділили первинні, вторинні і третинні заходи профілактики

Первинні заходи призначені для усунення певних чинників, що викликають негативну поведінку. Первинний етап профілактики набув широкого поширення в активній роботі з підлітками. Вторинна профілактика спрямована на виявлення і відновлення після нервово-психічних дисфункцій, що провокують певні відхилення в звичному поведінці. Третинні заходи профілактики призначені для вирішення особливих проблем: відновлення після нервово-психічного розладу, який супроводжує неадекватна поведінка дитини, а також для запобігання рецидивам серед підлітків зі сформованим нестандартною поведінкою.

Психологічний тренінг з девіантною підлітками

Психопрофілактика повинна стати невід’ємною частиною комплексу заходів на будь-якому рівні.

Найбільшою результативністю володіє одночасний вплив на умови і причини, здатні викликати аморальну поведінку, на ранніх стадіях його прояву.

Цінність тренінгів в психопрофилактической роботі

Найчастіше, щоб змінити установки підлітка на звичне негативну поведінку, досвідчені педагоги впроваджують в свою роботу різні інтерактивні тренінги. У такій формі відбувається активне засвоєння важливих соціальних навичок. Цьому сприяє активна робота в групових тренінгах.

Серед педагогів популярний тренінг, який формує стійкість до згубного впливу соціуму. Під час активного проходження тренінгу у підлітка змінюються життєві установки на аморальну поведінку, зміцнюються навички швидкого розпізнавання популярних рекламних ходів, формується важлива здатність відмовляти в момент тиску старших підлітків. Тут також в нестандартній формі подається інформація про згубний вплив батьків та інших дорослих, активно демонструють свою неадекватну поведінку і негативні звички.

Заняття в групі з психологом

Для відновлення емоційних порушень проводиться тренінг асертивності. З метою запобігання подібних порушень школярів навчають розпізнавати власні емоції, вихлюпувати їх оптимальним способом і справлятися зі стресом. Під час активної психологічної роботи в групах школярі освоюють навички прийняття рішення, у них підвищується особистісна самооцінка, відбувається активне стимулювання процесів самовизначення і розвитку благих цінностей.

Активний тренінг формування конструктивних життєвих навичок спрямований на вміння комунікувати, створювати дружні зв’язки, вирішувати конфлікти в міжособистісних відносинах в конструктивному ключі. Під життєвими навичками мають на увазі всі найважливіші соціальні вміння особистості. У підлітків формується здатність брати на себе певну частку відповідальності, ставити реальні цілі, відстоювати свою особисту позицію, власні інтереси. Серед життєво важливих умінь знаходяться навички самоконтролю, поведінки впевненого людини, конструктивного зміни самого себе і навколишнього оточення.

Психологічна профілактика девіантної поведінки

У багатьох програмах надання допомоги вже сформованого неадекватної поведінки включені прийоми, спрямовані на заміщення девіантності конструктивним поведінкою.

При цьому використовуються такі альтернативні варіанти активності, як цікаві подорожі, випробування себе і власних можливостей через гірські походи, ризиковані види спорту, особистісно значуще спілкування, прищеплення почуття любові, розвиток творчого потенціалу.

Поради батькам по профілактиці нестандартної поведінки

У практиці сімейного виховання пріоритетними завданнями вважаються виховання у дитини стійких інтересів в ранньому віці, розвиток здатності відчувати любов, формування у нього навичок себе займати чим-небудь і працювати. Батьки повинні усвідомлювати, що саме вони сприяють формуванню у дитини своїх власних потреб за допомогою активного залучення її в різні форми особистісних активностей – спорт, мистецтво, пізнання. Вони також можуть застосувати активізацію особистісних ресурсів дитини. Зробити це можна, залучивши дитини до активних занять спортом, стимулюючи розвиток його творчого потенціалу, займаючись арт-терапією. Всі ці способи допоможуть активізувати приховані особистісні ресурси дитини, що допомагають забезпечити необхідну активність особистості, зміцнити її здоров’я, виховати стійкість до зовнішнього згубного впливу.

Пам’ятка батькам девіантних підлітків

На підставі обраних методів необхідна психопрофилактика може здійснюватися у формі активних групових тренінгів, різних освітніх програм, вузького психологічного консультування, кризової допомоги (анонімний телефон довіри), психотерапії кризових станів, нервових розладів. Щоб з’ясувати схильність того чи іншого школяра до нестандартної поведінки, йому надають для виконання спеціальний тест на девіантну поведінку. Варіантів подібної діагностики безліч. Визначальну роль тут грають відповіді випробуваного, адже саме по ним педагог може виявити ступінь девіації конкретної особистості.

Первинна профілактика девіантності

На підставі особливостей відхилень у поведінці розрізняють наступні види психопрофилактики:

 • комплексна робота – вплив на різних рівнях соціального простору;
 • адресна допомога – робота ведеться з урахуванням вікових, статевих та соціальних якостей особистості;
 • масові методи – пріоритет віддається груповим способам роботи;
 • інформація подається в позитивному ключі;
 • учасники особисто зацікавлені в результатах, вони відчувають всю відповідальність того, що відбувається;
 • кожна особистість проявляє максимальну активність;
 • учасники дають об’єктивну оцінку свого майбутнього і наслідків, які їх очікують через такого аморального поведінки.

Крім роботи з конфліктними дітьми, досвідчені педагоги зачіпають і батьків, залучаючи їх до участі в долі власної дитини. З ними проводиться наступна психологічна робота:

 1. Проводиться періодичне консультування сімей, чиї діти потрапили під різні види залежностей, вузькими спеціалістами (компетентними наркологами, сімейними психологами, досвідченими психотерапевтами).
 2. Проведення спеціальних групових тренінгів з активною участю батьків (наприклад, «Тренінг батьківської успішності»).
 3. Створення спеціальних груп самодопомоги (наприклад, «Матері проти наркотиків»).

Група «Матері проти наркотиків» діє на загальноукраїнському рівні

Найбільшою ефективністю в педагогічній роботі з підлітками з початковим ступенем відхилень у поведінці відрізняється групова психотерапія і активна тренінгова робота, спрямована на корекцію і профілактику такої поведінки.

Профілактика суїцидальної поведінки юних підлітків допомагає контролювати і обмежувати доступ до різних засобів аутоагресії, виявляти чинники і особливі групи ризику, надавати своєчасну медико-психологічну допомогу кожній конкретній особистості. Тут важливо виявити таку схильність у дитини на ранній стадії і утримати його від цього непоправного вчинку.

При цьому не тільки педагогам, а й батькам важливо знати, як справлятися з агресією дитини, щоб це не вкоренилося у нього в звичку.

Групова терапія з важкими дітьми

Поради батькам: як впоратися з агресивним дитиною

Батькам не варто ігнорувати агресивну поведінку своєї дитини, адже в іншому випадку це стане його звичкою. У такій ситуації дитина звикає вести себе подібним чином, що може стати причиною нерозуміння оточуючих. При цьому важливо пам’ятати, що в різному віці дитяча агресія проявляється по-різному. З метою профілактики агресивних станів в родині потрібно сформувати атмосферу турботи, душевної теплоти і взаємної підтримки. Впевненість дитини в тому, що його люблять і захищають батьки, допомагає його дорослішання і становлення як успішної особистості. Чим більшу впевненість в собі він знайде, тим менше у нього буде з’являтися егоїстичних звичок, тим рідше в його житті будуть присутні руйнівні емоції. Дорослі повинні пред’являти розумні вимоги до своїх майбутніх наступникам, вони повинні усвідомити, що від них очікують.

Корекція агресивної поведінки у дітей

Увага до власного сина або дочки – це перший відповідальний крок на шляху усунення агресії.

Фізичні прояви агресії усунути простіше, якщо дитина надув губи або звузив очі, то краще відволікти його від згубних емоцій цікавим заняттям, обійняти за плечі.

Якщо спроба запобігти порив закінчилася невдачею, то потрібно спокійно роз’яснити дитині, що його поведінка є неприйнятною в цій ситуації. Нашкодив дитини потрібно строго засудити, закликати до збирання отриманого розгрому, а об’єкт агресії оточити турботою і увагою. Малюк повинен усвідомити, що, поводячись таким чином, він програє у відношенні з батьками, втрачаючи їх дорогоцінну увагу. Після подібної міри покарання малюк повинен прислухатися до порад дорослих.

Спочатку розгніваний малюк буде заперечувати пропозиції дорослих, відмовлятися від прибирання розгрому, не визнаватиме власну провину. Згодом він зрозуміє, що вимагали від нього батьки, пристрасті стихнуть, а кімната стане чистіше. Після того як маленький шибеник забрався в кімнаті, не забувайте про розумну похвали.

Бесіда з дитиною – метод зниження агресивності

Скорочення вербального прояви агресії

Набагато складніше попередити словесну агресію свого підрослого чада, а також адекватно на неї зреагувати. Необхідно проаналізувати ці слова і постаратися зрозуміти всі негативні переживання своєї дитини. Є ймовірність того, що він не звик інакше виражати свої емоції або прагнути показати свою перевагу перед дорослими людьми. Якщо розгніваний дитина ображає грають з ним дітей, то дорослим необхідно роз’яснити, яким способом можна дати їм хороший відсіч.

Велика частина підліткової агресії викликана певними ситуаціями, коли виникає сильне емоційне напруження. Багато дітей терпіти не можуть наказовий тон, активну демонстрацію переваги дорослих над дітьми, вираз повної влади, а також їх вимоги беззаперечно їм підкорятися.

Завдання кожного з батьків полягає не в активній демонстрації власного переваги і влади, а в скороченні почуття ворожості та попередження конфліктних моментів.

Як зупинити агресію у дітей

Найбільш результативний спосіб – це встановлення зворотного зв’язку за допомогою простих психологічних прийомів. Можна розкрити мотиви підступаючої дитячої агресії, поставивши запитання: «Ти хочеш мене образити?», Відкрито висловити своє ставлення до ситуації, що виникла, яке відбивається у фразі: «Я не заслужила такого звернення». У момент установки емоційного контакту потрібно проявити особисту зацікавленість, певну твердість і доброзичливість по відношенню до власних дітей, разом проаналізувати окремі вчинки, а не всю особистість в цілому.

Негативні і критичні зауваження дорослих викличуть бурю згубних емоцій і протест, роздратування тут буде наростати. У спілкуванні з підлітками читати моральні нотації не варто, можна лише попередити дитину про можливі наслідки такої поведінки, разом підібрати можливі шляхи виходу з такої конфліктної ситуації.

Уміння вислухати дитину – перший крок до взаєморозуміння

Яскравий приклад позитивної поведінки батьків – це вміння вислухати і співпереживати, давати йому можливість вільного вираження своєї точки зору.

Бажано виділити час для спілкування і рекомендацій своїй дитині, поспілкуватися в своєму розпорядженні атмосфері. Дорослим потрібно активно показувати своє довірливе ставлення до особистих завданням дітей, визнавати дитячі згубні почуття. Між розмовами можна зробити паузи, щоб заспокоїтися.

Спеціальні гри для агресивних дітей

Щоб скоротити безпричинну дитячу агресію, можна використовувати деякі прийоми, які йому дадуть зрозуміти, що існують інші способи залучення уваги. Щоб ставати старше і доросліше, дитині не обов’язково затверджуватися за рахунок морально слабких людей, а сильне невдоволення висловлювати міцними слівцями. Провідні психологи рекомендують такі ефективні способи випліскування згубних емоцій:

 • розірвати на дрібні шматочки чистий листочок;
 • з почуттям покричати в чарівний «мішок крику»;
 • побігати і трохи пострибати на вільному стадіоні, дворової ігровому майданчику, спеціальної спортивної секції;
 • часом вибивати невеликі килимки та декоративні подушки, цю вправу надзвичайно корисно для забіякуватих дітей;
 • періодично бити боксерську грушу;
 • активно висловлювати свої потаємні почуття словами, як це роблять дорослі.

Модель реабілітації важких дітей

Крім цих дієвих прийомів, існує безліч корисних ігор, спрямованих на скорочення прояви дитячої агресії.

Заспокійливі гри з чистою водою

Періодичне споглядання чистих водойм, спостереження за рибками в домашньому акваріумі здатне заспокоїти нерви навіть самого розлюченого бунтаря. Багато досвідчені педагоги радять використовувати в щоденній виховній практиці такі пізнавальні ігри з водою:

 • пробігтися по калюжах після теплого дощу. Головна умова тут, щоб дитина була в здоровому стані і надів непроникну взуття;
 • перелити очищену рідину з однієї ємності в іншу. Це проста вправа сприяє концентрації і охолодженню гнівних почуттів;
 • кидання камінчиків в будь-який маленький водойму. Батьки повинні стежити за загальною безпекою такої заспокійливої ??гри;
 • захоплююча дитяча рибалка, створити яку можна в домашньому тазику або у ванній;
 • регулярне заняття плаванням, відвідування міського басейну, розважального аквапарку. Подібні розваги залежать від матеріальних можливостей батьків, допомагають маленькому забіяці позбутися згубних почуттів;
 • в літній період можна влаштовувати веселі ігри у дворі з простими водними пістолетами, щоб діти проявили максимум особистої активності і освіжили в спеку;
 • створення хвиль у ванні під час купання. Щоб вода не розтікалася по підлозі, можна використовувати штори або наповнювати ванну наполовину;
 • установка сезонних надувних басейнів у дворі. Діти можуть кидати в нього іграшки, пускати кораблики, плескатися. Завдання батьків – стежити за їх спільною безпекою.

Дитяча риболовля – заспокійлива гра

Чистий водне середовище здатна скорочувати почуття тривожності і агресію, сприяє швидкому позбавленню від гніву.

Спеціальні гри з сипучими матеріалами

Ігри з кінетичним піском і сипучими компонентами формують у дитини навички посидючості, допомагають звільнитися від внутрішньої напруги. Ці матеріали можна м’яти, сильно тиснути, кидати, спостерігаючи за отриманим результатом. Сипучі складові такої гри здатні приймати будь-яку форму, згубний вплив вони переносять добре. З їх допомогою діти можуть вільно вихлюпувати негативні емоції, не побоюючись за результат. Найпопулярніші ігри з сипучим піском:

 • просіювання піску за допомогою дрібного сита або млина, оснащеної ситом;
 • закопування в пісок спеціальних фігурок;
 • зведення красивих пісочних замків;
 • створення тематичних картин з кольорового піску.

Ігри з піском допомагають позбутися від гніву

Корисні творчі ігри

Після яскравого спалаху гніву потрібно почекати, поки бурхливі пристрасті і емоції вщухнуть. Не даючи критичних оцінок його неадекватної поведінки, можна попросити дитину зобразити свій гнів і відчуття жертви, яка піддалася образи. При цьому дитина повинна відчувати себе абсолютно вільно, не соромитися власних згубних емоцій.

Під час аналізу власних дій дитина навчається ставити себе на місце інших, контролювати власну поведінку, ставати більш чуйним до особистих потреб інших людей.

Під час зображення агресії діти частот використовують темні тони, наприклад, чорний або фіолетовий. Під час спільного аналізу картинки разом з дитиною можна запропонувати додати потрібні деталі, щоб малюнок знайшов веселий відтінок. Можна намалювати добрих людей, зірочки, яскравий салют. Такі дієві прийоми навчають маленького агресора ефективному управлінню власними емоціями.

Дитячі малюнки з ознаками агресії

Дитяча агресія під контролем

Батькам і досвідченим педагогам важливо навчити дитину точно оцінювати свій внутрішній стан і контролювати власні згубні емоції, вчасно давати реакцію на сигнали, що надходять тілесно. Вірно визначаючи подібний посил, дитина зможе самостійно управляти власними емоціями, попереджати можливим конфліктам. Під час виховання агресивно налаштованих дітей вся виховна робота батьків і досвідчених вчителів здійснюється за трьома важливими напрямками:

 • періодичне консультування і навчання проблемних дітей позитивної поведінки, оптимальним способам вираження з’явився гніву;
 • кваліфікована допомога в освоєнні дієвої методики, що дозволяє опановувати собою під час яскравих спалахів безпричинного гніву;
 • прищеплення дітям почуття співпереживання і співчуття до близьких людей.

Стилі поведінки батьків з агресивним дитиною

Подібна комплексна корекція згубного поведінки веде до оптимального результату тільки при систематичній активній роботі з проблемною дитиною. Неуважне ставлення до дитячих особистих проблем може лише погіршити конфліктну ситуацію. Батькам в такій ситуації потрібно проявити дещицю терпіння, розуміння, постійно відпрацьовувати навички конструктивного спілкування з оточуючими. Все це допоможе зняти виражену агресію у сина або дочки.