Логічне розвиток дітей у віці 6-7 років

Логічне мислення є одним з найбільш складних форм мислення, що розвиваються лише до початку шкільного періоду розвитку (6-7 років). Його основу складає образне мислення, навички якого до цього періоду вже повинні бути сформовані досить непогано.

Розвиток логічного мислення за допомогою розвиваючих ігор

Розвиток операцій логічного мислення у дітей 6 7 років – складний і багатоетапний процес. Його досягнення ставить перед дитиною чимало завдань, серед яких:

 1. Збагачення уявлень про навколишній світ.
 2. Розуміння закономірностей, які об’єднують предмети і явища.
 3. Уміння виділяти найбільш загальні і суттєві ознаки об’єктів.

Завдяки належному рівню розвитку логічного мислення дитина вже в 6 років зможе успішніше освоювати шкільну програму і купувати значущі надалі знання, вміння і навички.

Що таке логіка – визначення

Зокрема, це буде сприяти інтеріоризації багатьох психічних процесів (в тому числі, розвитку лічби про себе, внутрішнього мовлення).

Етапи розвитку логічного мислення дошкільника

Розвиток основ логічного мислення дітей 6 7 років здійснюється в кілька етапів.

 1. Дитина засвоює базові властивості, кількісні та якісні характеристики предметів, а також вчиться використовувати їх у своєму повсякденному житті.
 2. Здійснення операцій мислення з заміною реальної маніпуляції з предметом словесними міркуваннями.
 3. Заміна вербальної активного супроводу діяльності внутрішніми розумовими операціями.

Пазли-головоломка для 6-7 років

Вимоги до логічного розвитку дитини

До віку шести-семи років дитина повинна успішно справлятися з такими операціями мислення:

 • Дитина повинна вміти знаходити закономірності, що об’єднують групи предметів по тією або іншою ознакою, а також продовжувати логічні ряди самостійно, не користуючись підказками і навідними питаннями.
 • Знаходити зайвий предмет з 5 запропонованих йому.
 • Самостійно складати розповіді по картинках і придумувати йому логічне завершення.
 • Ділити предмети на групи, уточнюючи при цьому, яка буде ознака був узятий за основу.

Якщо до потрібного віку дитина ще не придбав ці навички, грамотне розвиток мислення у дітей від 6 до 7 років може вирішити цю проблему.

Основні логічні операції

До числа операцій логічного мислення, який повинен освоїти дитина до цього віку, відносяться:

 • аналіз;
 • синтез;
 • порівняння;
 • класифікація;
 • Доведення.

Завдання на уважність і логіку

Освоєння логічних операцій дозволяє дитині не тільки успішно здійснювати більшість видів діяльності, але також:

 • поліпшити характеристики уваги;
 • ясно і конкретно мислити, уникаючи найбільш поширених на цьому етапі помилок;
 • розвивати здатність зосереджуватися на вирішенні проблеми;
 • освоювати мистецтво зв’язного мовлення і переконання.

  Лабіринт для дітей 6-7 років

Різновиди ігор на розвиток логічного мислення у дітей

Відомі на сьогоднішній день гри і завдання на розвиток у дітей логічного мислення можна умовно поділити на такі категорії:

 1. Графічні ігри спрямовані на вдосконалення дрібної моторики рук і базову підготовку руки до листа.
 2. Математичні – ігри та головоломки, в основі яких лежить привчання дитини до усного рахунку, логіки і абстрактного мислення.
 3. Мовні ігри – сприяють розвитку активного словникового запасу дитини.
 4. Головоломки та настільні ігри вчать дитину мислити послідовно і стратегічно. Крім того, вони зміцнюють вміння дитини працювати в команді і проявляти себе в спільних заходах.

Тестові завдання на рівень логічного мислення

Ігри та вправи на розвиток логічного мислення дитини

Логічний розвиток дітей віком 6 7 років неможливо без спеціально організованої діяльності, спрямованої на досягнення заданого результату. Чималу допомогу в цьому батькові здатні надати тематичні ігри та вправи.

Логічні з магазину

1. «Я загадав»

Батько загадує в розумі будь-якої предмет. Завдання дитини – вгадати його за допомогою уточнюючих питань. Бажано, щоб дитина вчилася правильно формулювати навідні запитання, що дозволяють йому виділяти ключові ознаки вгадуються предметів.

2. «Я беру з собою»

Для гри потрібні картки із зображенням самих різних предметів. Дитині пропонується вибрати з них ті, які стануть в нагоді в тій чи іншій ситуації (наприклад, на природі, в театрі, в гостях, в школі і т.д.). Бажано щоб серед намальованих предметів були найрізноманітніші – в тому числі ті, які можуть стати в нагоді відразу в декількох ситуаціях або не знадобитися взагалі.

Дитина по черзі дістає картки і пояснює, чи знадобиться йому той чи інший предмет, аргументуючи своє рішення.

Цікава гра на логічне мислення

3. «Рассели по кімнатах»

Перед дитиною розкладаються картки із зображенням людей різної статі, віку, кольору волосся, очей і т.д. А також аркуш паперу, розділений на чотири рівних прямокутника (символічні «кімнати»). Його завдання – «розселити» людей по кімнатах в залежності від того чи іншого якості. А потім відповісти на запропоновані батьком питання (наприклад – хто з намальованих людей може увійти в дві і більше кімнати, хто не підходить ні для однієї кімнати і чому).

Гра зайвий предмет – ускладнений варіант для 6-7 років

4. Завдання на порівняння

Дитині пропонується порівняти, зіставивши між собою кілька предметів або явищ. наприклад:

 1. Береза ??вище дуба, а дуб вище сосни. Яке дерево найвище і найнижче?
 2. У Олі волосся темніше, ніж у Маші, а у Каті – темніше, ніж у Олі. У кого з дівчаток найтемніші волосся? і т.д.

Враховувати потрібно не тільки відповіді дітей, але і їх аргументацію вибору.

Поради та рекомендації батькам по проведенню розвиваючих занять

Розвиток логіки у дітей у віці 6-7 років має здійснюватися в максимально невимушеною і комфортній обстановці. Чим активніше на заняттях будуть використані ігрові методи навчання, тим ефективніше вони будуть.

До 6 років дитина повинна вміти грати в шахи

З огляду на швидку стомлюваність дітей, бажано розраховувати тривалість заняття таким чином, щоб воно не перевищувало 20-30 хвилин.

Дуже важливо, щоб дитина не тільки давав відповіді на запропоновані питання і знаходив рішення завдань, але максимально розгорнуто пояснював свої відповіді. Це дозволить переконатися в тому, що дитина дійсно бачить логічні закономірності і розуміє їх.