Виховна година по духовно-моральному вихованню

Школа і сім’я – це сфери, де дитина отримує основи морального виховання і ціннісні орієнтації. Тому має велике значення взаємодія батьків і вчителів в системі виховання. Шкільне життя дітей повинна бути наповнена моральним змістом на уроках і в позаурочній діяльності. Спираючись на духовні цінності, школа і батьки повинні вирішувати завдання по моральному вихованню дітей під час класної години. Необхідно допомогти кожній дитині знайти життєвий орієнтир, щоб він вмів відрізняти зло від добра в сучасному світі.

Класний годину на тему духовно-морального виховання

?Обов’язок батьків – сприяти класному керівнику в діяльності по формуванню гармонійної особистості дитини, як члена суспільства.?

Визначення понять «моральність» і «духовність»

Поняття «моральність» в тлумачному словнику пояснюється, як сукупність внутрішніх якостей людини, якими він керується в житті, комплекс етичних норм і правил поведінки, що визначаються цими якостями. Це означає, що моральна людина – той, який в дитинства засвоїв правила поведінки в колективі і постійно дотримується їх в спілкуванні з іншими людьми. Наприклад, є вислів: «Людина бездоганною моральності».

Духовність і моральність – визначення понять

> Поняття «духовність» більш складно. З одного боку, духовний – що відноситься до релігії і церкви. Наприклад, духовним чадом в православ’ї називається людина, яка керується настановами духівника і завжди сповідається. З іншого боку, духовність пов’язана з внутрішнім світом кожної людини. Як приклад можна привести слова: «Духовно багата людина». Духовність в цьому розумінні складається з таких понять:

 • інтелект,
 • почуття,
 • думки.

Поняття «духовність» і «моральність» взаємопов’язані. Питання морального виховання дітей дуже актуальне саме зараз, коли духовні орієнтири нового пострадянського суспільства ще не склалися. За радянських часів духовно-моральне виховання була заснована на ідеї рівності всіх людей, що живуть в державі, яких називали «трудящими». Робота, праця на благо суспільства, а також гідне моральна поведінка людини були ідейними цілями виховання. У дореволюційній Росії ідеологічна концепція православ’я була стрижнем для духовного формування особистості людини, будь він багатий чи простолюдин.

Церква також залучається до виховання моральності

В даний час, коли церква відділена від держави, а на державному рівні ще не вироблені моральні цінності, навколо яких можливе об’єднання суспільства, школа і сім’я в процесі виховання дітей керуються загальнолюдськими цінностями, такими як:

 • творити добро,
 • уникати злих вчинків,
 • бути благородним в своїх діях,
 • приходити на виручку,
 • надавати допомогу нужденним в ній,
 • бути доброзичливим і уважним до людей.

Концепція духовно-морального виховання

Формування моральної поведінки дитини в сім’ї

Моральні норми поведінки – це, з одного боку, заборони, які обмежують дитини в діях і вчинках (наприклад, не сотвори зло). З іншого боку – це правила етичної поведінки в суспільстві, які формують моральне обличчя дітей (робити добро). До моменту надходження в школу дитина на 50% розвинений, як особистість. Сім’я і відносини між її членами закладають основу моральності дитини. За тривалістю про силу впливу на психіку дітей сім’я у багато разів перевершує шкільні класні години з морального виховання. Правила поведінки, норми і цінності, придбані в сім’ї, діти зберігають на все життя.

Моральне виховання в сім’ї закладає основу

Рада батькам: важливі не стільки словесні настанови дитині, скільки особистий приклад позитивного поведінки в повсякденному житті.

Головне, щоб слова і вчинки батьків мали однакову спрямованість у справі виховання у дітей доброго ставлення до людей.

Щоб діти з радістю виконували всі норми моральної поведінки, а не сприймали їх тільки як заборони, що заважають вільної життя, необхідно формувати у них моральні потреби. Позитивна моральна середовище, що добрі відносини між батьками та іншими членами сім’ї сприяють виникненню у дитини бажання бути добрим, лагідним, спокійним. Зразки поведінки в своїй родині діти переносять і на інших людей: шкільних друзів, вчителів і інших членів колективу. Виховна година в школі тільки закріплює позитивні моральні і етичні установки, дані дитині в семье.Роль батьків і школи у вихованні

Роль батьків і школи у вихованні моральної особистості

До основних елементів моральних потреб відносяться:

 1. Чуйність, чуйність і участь, які означають вміння співпереживати людям і бажання прийти на допомогу.
 2. Етична установка – нікому не шкодити, але намагатися приносити тільки користь.
 3. Активно робити добро і бути непримиренним до проявів зла.

Підготовка до класному години по духовно-моральному вихованню

Батьки повинні усвідомлювати свою відповідальність за підготовку до класному години по духовно-моральному вихованню у 2 класі. Вчителі впливають на свідомість вихованців за допомогою переконання. У школі для духовного просвітництва дітей використовуються книги, фільми і презентації. Таким чином, формуються воля і почуття підростаючого покоління. В процесі роз’яснення та бесіди педагоги навчають дітей духовних цінностей і дають їм моральні орієнтири в житті, навчають нормам і правилам поведінки. У процесі спілкування з оточуючими діти на практиці закріплюють отримані знання. Конкретні справи і добрі вчинки, спілкування з батьками та друзями, приклади людей, які знаходяться в оточенні дитини – все це сприяє формуванню моральних установок і якостей особистості.

Цінності духовно-морального виховання вдома і в школі

У молодшій школі проводяться класні години з морального виховання для 2 класу на різні теми, наприклад:

 • Азбука моральності.
 • Вчимося бути культурними.
 • Твори добро.
 • Моральний вчинок.

Духовно-моральне виховання в 5 класі протягом класної години проводиться на більш високому рівні, ніж для початкової школи. У старших класах діти активніше беруть участь у заході, вони оформляють класну кімнату, розучують вірші та афоризми, готують презентацію за допомогою комп’ютерної техніки. Теми для цього можуть бути приблизно такими:

 • Золоте правило моральності.
 • Моральні ідеали.
 • Моральна людина та її здоров’я.

Презентація в старших класах на тему «Гордість Росії»

Перед педагогом стоїть важливе завдання – така організація духовного виховання школярів, коли кожна дитина залучений в трудову і суспільно-культурну діяльність. Необхідно сформувати у дітей єдність слова і справи, дати їм основні поняття про етичному поведінці і закріпити на практиці ці знання.

Рада батькам: допомагаючи дитині підготувати потрібні матеріали для шкільного заходу, дозвольте йому проявити свою ініціативу, а також навчіть його самостійно шукати в літературі і в Інтернеті необхідну інформацію. Таким чином, ви будете сприяти вихованню у сина і дочки такої якості, як відповідальність.

Роль вчителя в моральному вихованні дітей

Завдання вчителя полягає в тому, щоб вивчити особливості характеру кожної дитини в групі, його поведінка і мораль. Серед різноманітних засобів педагогічного впливу на учнів найпоширеніший спосіб виховання – це організація класної години. У цей час вчитель проводить бесіди про такі поняття, як:

 • доброта,
 • дружба,
 • сердечність,
 • скромність,
 • справедливість,
 • працьовитість.

Активну участь хлопців у проведенні класної години – це обов’язкова умова успішного виховного процесу. Учитель проводить з дітьми бесіди про етичні норми поведінки. Педагог роз’яснює учням такі поняття, як мораль і духовність, на прикладах з життя вчить школярів нормам моральності. Діти повинні навчитися правильно оцінювати поведінку – своє та оточуючих людей – з точки зору його відповідності нормам моралі та етики. Особливо сприйнятливі до таких бесід і виховного впливу молодші школярі. Педагоги відзначають, що підлітків важко вчити моральності, і якщо вони не засвоїли кодекс моральної поведінки, то їх вже треба не виховувати, а перевиховувати.

Учитель проводить бесіду на класній годині

Велика роль в духовному вихованні дітей відводиться організації та проведення загальношкільних заходів.

Підготовка заходу займає багато часу, в ній задіяні вчителі, діти та батьки.

Рада батькам: Завжди пам’ятайте про те, що не тільки сам захід надає виховний вплив на сина чи дочку, але також і підготовка до класному години.

Допомагаючи дитині шукати потрібну інформацію, вивчаючи з ним вірші, будьте терплячі і показуйте йому зразок доброзичливого поведінки.